A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
táblabíró
vissza a foglalkozásokhoz
24 személy 1. oldal1. oldal 1./2 oldal 2. oldal2. oldal
családnévnévkódév
KomlósyBenedekB012~1622földbirtokos, táblabíró
KomlósyDánielF003~1790földbirtokos, táblabíró
KomlóssyDezsőD0161846jegyző,királyi táblabíró, lapszerkesztő
KomlósyFerdinánd(Nándor)F0101810országgyűlési írnok, táblabíró, alszolgabíró
KomlósyFerencX290~1800táblabíró, tiszttartó
IlosvayFerencfőszolgabíró, táblabíró
KomlósyGyörgyB021~1688földbirtokos, táblabíró
KomlósyGyörgyB006~1590földbirtokos, táblabíró,
KomlósyGyörgyC005~1590alszolgabíró, táblabíró, fejedelmi küldött
KomlósyGyörgyB003~1575földbirtokos, királyi ember, szolgabíró, táblabíró, országgyűlési követ
KomlósyIstvánB059~1630táblabíró
KomlósyKárolyE0031774 birtokos nemes, katonatiszt, szolgabíró, táblabíró, főjegyző, országgyűlési követ
KomlósyLászlóB022~1700földbirtokos, vármegyei esküdt, táblabíró
KomlóssyLászlóD0071801ügyvéd, városi rendőrkapitány, táblabíró, országgyűlési követ
KomlóssyLászlóE0021777főjegyző, táblabíró, másodalispán, országgyűlési követ
KomlósyMenyhértE004~1780földbirtokos, táblabíró
KomlósyMihályB0091636földbirtokos, táblabíró, alispán, országgyűlési követ
KomlóssyPálH0061823ügyvéd, táblabíró
KomlóssyPálH0031796földbirtokos, táblabíró
Komlósy(Dothor)PéterA075~1510földbirtokos, királyi ember, táblabíró
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.