A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy MihályB009
foglalkozás : földbirtokos, táblabíró, alispán, országgyűlési követ
született :1636 meghalt :1713
apa : Komlósy György anya :csepei Zoltán Anna
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :10
Házasság :
Komáromy Judit

Gyermekek :
Sámuel
István
László

Valószínűleg ő az a Mihály, aki 1659-ben ellentmond K. Mária(B007) és gyermekei beiktatásának a Nagy-Komlóson lévő nemesi kúria, a kövesdi részbirtok, a Borsaván lévő malom, valamint a Szaniszlón és Pálfalván lévő birtokokba.(Ő, mint Máriával azonos nemzedékrendbe tartozó unokatestvér közvetlenül is érdekelt volt az örökösödésben, míg idős, utód nélküli nagybátyjuk ellentmondása mellett talán az életkorával járó családi tekintély szólhatott.)
1663-ban, 1664-ben  és 1665-ben táblabíró és egyben szolgabíró.
1669-ben az eperjesi országgyűlésen a megye küldötte. Az április 8-i megyegyűlésen a megye követtársával, Kisfalusi Györggyel együtt arra utasította őket, hogy a protestáns vallás elnyomása és a német katonaság zaklatásai ellen szólaljanak fel .Hasonlóan követ az 1681-es soproni, és a  Thököly Imre által összehívott 1683-as kassai országgyűlésen, ahol az Apafi Mihály fejedelemhez küldött  6 tagú követség tagjává is választották. A küldöttség feladata  a fejedelem azon követelésének enyhítése  volt, hogy személyesen fölkeljenek s azon kívül a húszezer főnyi tábor számára élelmet és szekereket is adjanak.
1688-ban a megye utasítására szemlét tart a Borzsa folyó szabályozására.
1692-ben Komlóssy Mihály egyenlő akarattal alispánnak választatik, mely tisztségét    1696-ban is viseli.

- - - « ¤ » - - -

Családfa részlet nézete :
Komlósy János
~1495 - 1555…1563
Zrittey Julianna
- >1576
Komlósy Sebestyén (Dolhor)
~1545 - 1607
Bégányi Krisztina
1563 -
Komlósy György
~1575 - 1647
Zoltán Anna
~1610 -
Komlósy Mihály
1636 - 1713
Komáromy Judit

Komlósy László
~1676 - 1759
Komlósy Sámuel
1679 - 1740
Komlósy István
1681. - 1763

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.