A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
sztritei Zrittey Julianna
meghalt :>1576
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy János

Gyermekek :
Menyhért
Máté
Sebestyén (Dolhor)
Albert

Apja Zrittey Zsigmond, a család nevét Sztrittey,  Szűrtey, Szörtey, Sztricsey stb. alakban is  találni.a család a honfoglaló Baksa-nemzetségből származik, nevüket nyilván az Ungvár melletti Szürte falu nevéből származtatták, később egy águk a Csapy nevet vette fel.
Komlósy János (A059) felesége. Fennmaradt egy SztricseySebestyén végrendelete 1565. jan. 28-ról [HU - MNL - OL - P 96 - 1. - 1565 - No. 1.], melyben szerepel Sztricsey Julianna és Komlósy János neve is. (a  8 oldalas kézirat sajnos extrém nehezen olvasaható ) 1576-ban egy oklevél özvegyként említi;  K. János halála után második házasságot kötött Bátsmegyei Gergellyel.(1563-ban már ebben a házasságban perel.)
 Az alábbi információ részben a Bátsmegyei  a család korábbi tagjairól szól, azonban a házasságot említi: Lipcsey Klára az 1560-ik évben letiltja a maga, továbbá fia Zrittey István, valamint Bátsmegyey Gergely, fia Bátsmegyey Ferencz és unokája Bátsmegyey István nevében férjét Zrittey Benedeket birtoka eladásától, Zrittey Miklóst és fiait azok megvételétől. (1894. Turul, 109. oldal)....A XVI. század közepe táján Bátsmegyey Gáspár neje rosályi Kún Erzsébet, Bátsmegyey Péter neje nagytárkányi Tárkényi Zsófia, Bátsmegyey Gergely neje szűrtei Zrittey Julianna. (Nagy Iván : Magyarország családjai,

Családfa részlet nézete :
Komlósy János
~1495 - 1555…1563

Komlósy Sebestyén (Dolhor)
~1545 - 1607
Komlósy Albert
~1550 - >1631
Komlósy Máté
~1540 - >1570
Komlósy Menyhért
~1535 - 1614

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.