A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy Sebestyén (Dolhor)B001
foglalkozás : földbirtokos, táblabíró
született :~1545 meghalt :1607
apa : Komlósy János anya :sztritei Zrittey Julianna
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :8
Házasság :
Bégányi Krisztina
Ugray Anna

Gyermekek :
Tamás
György
Mihály
János

1589-ben és 1602-ben Bereg megye táblabírájává választják

1592-ben Bégányban királyi adományt nyert az úgynevezett Bakos-rész birtokára ó-bégányi Bégányi Lukács, Kristóf és Ferenccel. 1593-ban már házas, mert ekkor iktatják be az ó-bégányi részbirtokba.
1596-ban Báthory Zsigmond fejedelem udvari lovasságának és udvartartásának kifizetési jegyzékén -  Számadás az udvari lovag urak 1596. január 19-iki fizetéséről - "6 lovasra 22 frt 54" összeggel szerepel
Ő lehetett az értelmi szerzője annak az Alberttel(A061) együtt folytatott, elhúzódó pereskedésnek, melyben vitatták Zsuzsanna(A032) örökösödési jogát annak apja, Gáspár(A032) 1598-as halála után. A családi pereskedés Zsuzsanna leszármazóival a leleszi konvent előtt még 1642-ben is folytatódik, ahol egy tanú így vall: „Tudom, hogy K. Sebestyén perelte a leány ágat, úgy, mint Komlósy jószágot, de el nem nyerte.” Egy másik tanú: „Tudom, hogy a fiú ág perelte a leány ágat, mint K. Albert és K. Sebestyén K. Susantul, Józsa deáknétul 1598-ban.”

 Az 1599 és 1600 évi jobbágyösszeírásokban  Komlóson1, Kövesden 3,  Pálfalván 1 és Szaniszlófalván(Hlaászfalva) 2 jobbágytelke szerepel.
1602-ben Albert, Sebestyén és Gergely esküdtek.
1607-ben is táblabíróként említik, amikor néhai K.Miklós fiainak: Gergelynek(C003) és Zsigmondnak(C004) a képviselője. (Ez segít valószínűsíteni nevezettek kapcsolódását a leszármazási táblához) Még ez évben,  már özvegyként ad el felesége Ugray Anna egy kövesdi fél telket.
1609-ben Tamás fia anyjával, ki ekkor már Oroszi Tamás felesége, a vármegyéhez fordul egy medenczei földdarab erőszakos elfoglalása miatt .
 A "Temetési Pompa" genealógiája szerint rablótámadás áldozata lett.
Második özvegye már Szenczi István feleségeként tesz panaszt a vármegyéhez, hogy fia birtokait a Komlósyak el akarják venni.

Unokája Mária(B007) szerint alispáni tisztséget viselt; halála pedig rablótámadás következménye.


- - - « ¤ » - - -

Családfa részlet nézete :
Komlósy Tamás
~1421 - 1488
Komlósy András
~1460 - >1520
Komlósy János
~1495 - 1555…1563
Zrittey Julianna
- >1576
Bégányi Krisztina
1563 -

Komlósy Tamás
~1570 - 1635...1539
Komlósy György
~1575 - 1647
Komlósy Mihály
~1595 - >1659
Komlósy János
~1600 - >1631
Ugray Anna


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.