A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy TamásA018
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember
született :~1421 meghalt :1488
apa : Komlósi Miklós
ág :A - ősfa nemzedékszám :5

Gyermekek :
Mihály
András

1457-ben találkozunk nevével, mikor is a Komlósiak megegyeznek Ilosvay Karácson Lászlóval Tamás testvérének, Ilonának - Kisfalusi Maxim György özvegyének - néhai férje birtokaiból hozománya fejében való kielégítése tárgyában. A megállapodás nem volt hosszú életű, mert a Komlósiak (Tamás és fivére, valamint nagybátyjai és más rokonai) 1458-ban már perelnek az Ilosvayakkal Komlósi Ilona apai hozományból származó birtokairól történt kiűzése miatt.  A per 1460-ban azzal zárult, hogy Ilosvay Karácson László 200 aranyforintot fizet Ilona fivéreinek és azok leszármazottainak.

 1463-ban Gergely(A019) testvérével együtt birtokszomszédként vesz részt Dolhai Ambrus Bereg vármegyei Dolha, Kusnicza, Kereczke, Zadnya, Bronka és Polyána helységek határainak kijelölésében. Ugyancsak említve vannak abban az 1465-ös oklevélben is, melyben ugyanezt a birtokot Mátyás anyjának Szilágyi Erzsébetnek adja, miután azt  Dolhai Ambrusól rokonának a Tiszába ölése miatt miatt elkobozta.

1473-ban Komlósi Tamás királyi ember által a Bereg közelében (Kis-Bereg, ma Alsó-Remete) működő, bold. szűz Mária nevére alapított Pál-rendű szerzet beiktatattatott a Homoki Demeter által a nagyváradi káptalan elõtt örökidõre adományozott birtokrészbe, mely Homok negyedrészébõl állt.
1468-ban testvéreivel együtt ellentmondás nélkül iktatják be a Gacsályi család egy, a Borsava folyón lévő vízimalmának fele részébe.
1471-ben Komlósi Páltól (A016) 12 aranyforintért zálogba vett Komlóson két néptelen és Kövesden egy népes telket.
1474. szept. 19-én Az Ilosvayak panaszt tesznek: " az idősebb Iloswai Lászlót, amikor Lomperthzaaz
mezővárosban tartózkodott, szállásán ..., Komlosi Tamás, Gergely, Mátyás, János, Mihály és Ozsvát,... fegyveresen megrohanták, s György nevű familiárisát elvitték, s tetszésük szerinti ideig fogságban tartották
."

1476 március 21-én egy bizonyos Ligeterdő nevü, Bilke és Ilosva között fekvő vitás birtokrész felosztásában Komlósy Imre(A025) az Ilosvayak, Komlósy Ozvald(A021) pedig a Bilkeyek képviseletében a vitás erdőbirtok helyszínén Mátyás király rendeletére tanúkihallgatást kívántak tartani, azonban 6-6 fogadott bíró, köztük a Bilkeyek,részéről Komlósy Tamás(A018) s az Ilosvayak részéről Komlósy Gergely(A019) egyességet hoztak létre a perlekedő felek között s az erdőt kétfelé osztván, új határjelekkel elkülönítették.

1479-ben Gergely(A019) és Tamás perlik Viski Orosz Lőrincet ,mert az elfoglalta vajnági és ujbárdi birtokukat. Ez ügyben 1480-ban is keletkezik egy irat.
1447…1484 között több alkalommal jelölik királyi embernek, 1476-ban egyike az Ilosvayak és Bilkeyek között folyó per bíráinak.
Utolsó ismert említése1487. nov.15-én kelt: ekkor többekkel együtt Komlósi Gergelyt‑A019 és Tamást‑A018 tanúvallomás tételre idézték, de a kirendelt királyi ember „Mihály-nap nyolcadán negyven napig várt”. A megidézetteknek "egy királyi halasztólevél értelmében a leleszi konvent vizsgáló-, idéző- és megintő levele értelmében kellett volna megjelenniük, és húsz jobbágyukat, valamint nemtelen familiárisaikat (familiares ignobiles) előállítaniuk. A meg nem jelenésért a szokásos bírságban, a jobbágyok és a familiárisok elő nem állításáért fejenként egy márkára bírságolja őket."Erőszakos halállal múlt ki; Ilosvay Demeter 1488-ban megölte.

 


- - - « ¤ » - - -


 

 

 

Családfa részlet nézete :
(Komlósi) Mihály(Torpa)
~1315 - >1360
Komlósi Ugrin/Ugron/László
~1350 - 1417...1430
Buth NN
Komlósi Miklós
~1382 - 1422
Komlósy Tamás
~1421 - 1488

Komlósy András
~1460 - >1520
Komlósy Mihály
~1455 - >1520
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.