A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Beköszöntő

Szeretettel üdvözöljük a Komlóssy honlapon!

 Honlapunk nem egyszerű családtörténeti honlap, mert bár eredetileg a Bereg vármegyében hajdan birtokos nemes Komlósi//Komlósy /Komlóssy-akra vonatkozó adatok feldolgozásának igényével indult - ma már más, e családnevet viselő személy adatait gyűjtjük.Nem rögzítjük azonban azokat a Komlósi nevűeket , akiknek e  családneve igazoltan az elmúlt  évszázad névmagyarosítási hullámában, anyai ágú Komlósi/Komlósy/Komlóssy származás nélkül jött létre).

Honlapunk adatbázisában  rögzített  Komlóssy/Komlósy/Komlósi családnevűek illetve házastársak  a teljes adatállományban is, de  alább ismertetett elvek szerinti szűkített terjedelemben (ágakon belül) is  kereshetők. A keresés tovább szűkíthető a keresztnév kezdőbetűjére klikkelve , majd ez után tetszőleges  keresőszó beírásával is. A  találati listák alaphelyzetben ABC sorrendben jelennek meg,  más rendezési sorrend  a  fejlécben megjelenő oszlopcímre kattintva  érhető el.
   
     Az igazoltan a 13. sz-i beregi birtokos Komlósi nemzetség leszármazottait az áttekinthetőség érdekében egy-egy személytől induló ágakhoz rendelten dolgozzuk fel. Akiknél a beregi nemzetséghez tartozás vélelmezhető, de kapcsolódási pontjuk nem ismert, azokat egy-egy töredékhez rendeltük. Az igazoltan nem a beregi eredetűeket önálló nemzetségként kezeljük. Mindazokat a jellemzően ismeretlen vagy csak egy-két nemzedéket átfogóan ismert leszármatási vonalú személyeket, akiket adatbázisunkba felvettünk, formálisan  egy "azonosítatlan" ághoz csoportosítottuk. (Amennyiben valamelyikük leszármazási vonala a későbbiekben ismertté válik, a megfelelő ághoz vagy töredékhez kötjük.)

Honlapunk folyamatos szerkesztés alatt áll,  terveink megvalósulását  - ahogy időnk engedi.  - igyekszünk folyamatosan kiterjeszteni. 
 

 
Az ősök tisztelete az egészséges társadalom igen fontos eleme. Kifejezi, hogy tudjuk, honnan jövünk – és ez segít eligazodni abban, hogy hová megyünk. Aki őseit – egyes cselekedeteiket esetleg el is utasítva - általában és alapvetően tiszteli, annak számára triviális, hogy maga is valami fontosnak a része, létének önmaga boldogulásán kívül is  van értelme és célja.  Az, hogy ma egyre többen fordulnak a múltjukhoz, eredetüket keresve, arra utal, hogy egyrészt a társadalom kezd kigyógyulni abból a sorvadásból, amit az elmúlt ötven év tudatos család-romboló lélek-mérgezése okozott, másrészt pedig biztató arra nézvést, hogy az egészséges lelkű család a konzum-világ atomizáló törekvéseinek is ellent tud állni.

Szeretnénk nemzetségünk tagjainak – de másoknak is – a múltunkban való eligazodást megkönnyíteni, és segíteni abban, hogy megtalálják azt a transzcendens lelki támaszt, amit múltunk ismerete a család és a nemzet öntudat-építésében nyújthat.

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.
 

 

Céljaink:
 
1. A 13. századtól kezdődően rendelkezünk adatokkal a család történetéről, egyes személyek életéről, tevékenységéről. Ezeket a mintegy 1000 személyre vonatkozó adatokat egy személyi adatbázis formájában feltöltjük honlapunkra.
 
2. Nagyon sok esetben ismert a leszármazási vonal (apa-fiú kapcsolat). Természetesen nem mindenkit tudunk teljesen zárt formában a 700 éves családfához kapcsolni, de sokak leszármazási vonala teljesen zárt. Másoknál a családi kapcsolat lehet 8-10 generációig, vagy csak 2-3 generációig ismert. A honlap ill. adatbázis szerkezetével biztosítjuk, hogy bármely személy leszármazási vonala egyszerű módon megjeleníthető legyen. 
 
3. Kíváncsian várunk minden olyan adatot, mely teljesebbé teszi családfánkat. Ezért honlapunkat interaktív módon kívánjuk üzemeltetni.
 
4. Nem élünk abban a téveszmében, hogy minden ma élő Komlóssy vagy Komlósy nevet viselő személy szükségszerűen egy és ugyanazon nemzetség tagja. Nyilván vannak olyanok, akik más őstől származnak, más módon jutott családjuk ehhez a névhez.; őket is e közösség tagjainak tekintjük, és várjuk jelentkezésüket.
 
5. Sok képi és egyéb információval rendelkezünk egyes Komlóssyakról. Ezeket kapcsolt formában meg fogjuk jeleníteni. Örömmel veszünk minden újabb forrásadatot, ezért biztosítunk egy feltöltési lehetőséget. Ugyanakkor nem kívánjuk, hogy ez egy ellenőrizetlen halmazzá váljon, ezért a felkínált dokumentumokat indirekt módon, megszűrve jelenítjük meg.
 
6. Szívesen látjuk a más nevet viselő látogatókat is – akár mert anyai ágon van Komlóssy/Komlósy kapcsolatuk, akár csak általános érdeklődés vezeti őket hozzánk. Ezért fog honlapunk általánosabb, a család történetéhez lazán kapcsolódó informatív lapokat is tartalmazni: pl. a címerhasználattal, a középkori nemesség életével, a nemesi vármegye működésével stb. kapcsolatban is.
 
7. Személyi adatbázisunkat a nemzetség tagjai és az általános érdeklődők számára differenciáltan működtetjük. A ma élő nemzedék adatainak védelme érdekében nyilvános hozzáféréssel csak semleges információt közlünk. Ugyanakkor feltett szándékunk, hogy valamelyik feltárt nemzetség ma élő tagjai számára egy intimebb közösséget teremtsünk. Ők egy regisztráció után több adathoz fognak hozzáférni. Ugyanakkor őket is védeni fogjuk a nem kívánt zavarástól, ezért legközvetlenebb adataikat  pl. elérhetőségüket zártan kezeljük. 
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.