A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy GyörgyB003
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember, szolgabíró, táblabíró, országgyűlési követ       lakóhely: Komlós
született :~1575 meghalt :1647.01.21
apa : Komlósy Sebestyén (Dolhor) anya : Bégányi Krisztina
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :9
Házasság :
Zoltán Anna

Gyermekek :
Mihály
György
Katalin
Sára

A korabeli okmányok gyakran idősebb Györgynek nevezik, megkülönböztetésül unokaöccsétől, az ifjabb Györgytől.A két Györgyre vonatkozó adatok azonban sokszor bizonytalanul, vagy egyáltalán nem rendelhetők egyikükhöz vagy másikukhoz.
Birtokai Komlóson, Kövesden és Beregsomban voltak.1600-ban,1615-ben. 1623-ban és 1636-ban királyi ember- e tisztség  szinte teljes bizonyossággal  az idősebb, tekintélyesebb személyt illette.
1614-ben, 1624-ben és 1629-ban Bereg megye szolgabírája Az 1628. , 1630. és 1634-beli táblabírói tisztség bármelyikükre is vonatkozhat.
1639-ben unokaöccsével ifj.Györggyel(B006)együtt vásárolja meg az ismeretlen leszármazású K.Petronella (B031) komlósi birtokát.Hosszasan pereskedett Tamás öccsének özvegye, Kerpeczi Katalin ellen, ami hozzájárulhatott ahhoz a családi viszálykodáshoz, aminek folyományaképpen unokaöccse ifj. György(B006) fiával, Benedekkel(B012) együtt  megölték Katalin első házasságából származó fiát, Simonyi Gábort.
Az 1646. május hó 1-jére III. Ferdinánd által Pozsonyba hirdetett pozsonyi országgyűlésen Bereg megye követe, a halál 1647. január 21-én a pozsonyi országgyűlésen érte.A pozsonyi protestánsok pompás búcsúztatást rendeztek, nagy számban elkísérték őt Pozsony külvárosának kapujáig, ott tartották a gyászistentiszteletet (mivel Pozsonyban nem volt templomuk), és szekéren küldték haza a testet, hogy felesége eltemesse. [Gussarova, Tatjana: A vallási kérdések tárgyalásának légköre a magyar országgyűléseken a XVII. század első felében ]
Feleségét 1649-ben özvegyként említik.
- - - « ¤ » - - -

Családfa részlet nézete :
Komlósy András
~1460 - >1520
Komlósy János
~1495 - 1555…1563
Zrittey Julianna
- >1576
Komlósy Sebestyén (Dolhor)
~1545 - 1607
Bégányi Krisztina
1563 -
Komlósy György
~1575 - 1647
Zoltán Anna
~1610 -

Komlósy György
~1628 - ~1645
Komlósy Mihály
1636 - 1713
Komlósy Katalin
~1632 - ?
Komlósy Sára
~1635 - ?

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.