A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
borosjenői Komlósy Ferdinánd(Nándor)F010
foglalkozás : országgyűlési írnok, táblabíró, alszolgabíró
született :1810.07.11 Komlós meghalt :1844.04.16 Komlós
apa : Komlósy Antal anya : Ilosvay Erzsébet
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :16
Házasság :
Komlósy Antónia

Gyermekek :
Piroska

 Születési dátuma vitatott, Bendász 1810. július 11-et, a MNZS 1807-et közöl -és mindkettő ellentmond a máramarosszigeti református kollégium diákjai jegyzékének ahol 1826-ban és 1829-ben komlósi lakosként  szerepel *. Előbbi 10, utóbbi bejegyzés 14 évesnek írja. Ugyancsak máramarosi "tógátus" -  azaz főiskolai - diákként, szerepel 1831-ben egy könyv [Nyíri István: A tudományok öszveségének második kötetje / A históriai segédtudományok] kiadásának támogatói listáján.

Közéleti tevékenységét 1832-ben Bereg megyei,majd országgyűlési írnokként kezdte. Az  országgyűlés 

1832.December 23-i ülésén "KOMLÓSY (Bereg) javallatjára el határoztatik, hogy a Napló könyv ezentul tsak Hazai nyelvven vitessen."

1835-ben másod-alszolgabíró, 1837-ben alszolgabíró és esküdt,1841-ben a Felvidéki járásban  táblabíró és első alszolgabíró. 

1836 körül kötött házasságot másodunokatestvérével, Antóniával.

1840-ben előfizetője a "Budapesti árvízkönyv"-nek.( Ez egy báró Eötvös József által kezedményezett, és nagyon sikeressé vált öt kötetes szépirodalmi kiadvány, melynek eredeti célja a Heckenast Józsefet az 1838-as nagy árvíz során ért károk enyhítése volt.)

1835-ben Ilosvay Dániel panaszt tett ellene, mert "megszökött kommenciós cselédjét" szolgálatába fogadta,Ilosvay György pedig azt kifogásolta,hogy "zsidóját jogtalanul megbüntette". Az ügyben Buday Károly jelenti az alispánnak, hogy "Remetei Hadzsega Tódornak tekintetes Komlósy Ferdinánd szolgabíró úr elleni panaszát barátságos úton és a panaszkodó megnyugvására elintéztem légyen."

1838-ban nagybátyja Dániel(F003) panasszal fordul ellene,és kéri a megyét, hogy  az ő és jobbágyai ügyében  a hivatalos tevékenységtől tiltsák el. A megye a kérést alaptalannak találta. és elutasította.

1839-ben Lajos(F006) és Karitász (F002) árvái gyámjául nevezik ki.

1842-ben apja unokatestvéreivel: Menyhérttel (E004), Károllyal (E003), Gedeonnal (E006)és nagybátyjával Dániellel (F003) egyetemben kiváltotta a K. Ferenc (B016) utódainál zálogban lévő ősi birtokrészt, és a közöttük való felosztásra  bizottság kiküldését kéri a vármegyétől.(Nem vesznek részt az ügyletben Nándor unokatestvérei:  Bálint (F012)és Lajos(F013), valamint másodunokatestvére Albert (E008) )       

eghalt 1844. április 16-án inlázban,(Bendész közlése) Halála után1844-ben   felesége nagybátyja (Károly-E003) az elhunytnál talált hivatalos iratok jegyzékét közölte a vármegyével.

Érdekes kortörténeti adatokat találni két jobbágya kihallgatási jegyzőkönyvében. Az egyikük elmondása szerint földesurának hetenként három napot dolgozott, és fonás helyett évenként négy rőf vásznat és egy csirkét adott földesurának. A másik szerint "a komlósi paraszt lakosoknak maga a földesúr építtetett házakat. Az erdő őrzésére a Komlósy család tartotta és fizette a kerülőket, tüzifa vágásra csak a dűlt tőke fákat  volt szabad használni. Ha a földes uraság a lakosok sertéseit makkra hajtani megengedte,   a földes uraságnak makkváltást fizettek a lakosok. Az erdő ilyen nemű használatáért és a lakosok által használt telek és földek használatáért pedig a földes uraságnak hetenként három gyalog- vagy két ökrös napszámokat szoktak a komlósi lakosok szolgálni."

* Ez ellentmondásban van a MNZs. életrajzi adataival, mely szerint 1807-ben született, és 1829-ben házasodott.

Családfa részlet nézete :
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Antal
~1785 - >1823
Ilosvay Erzsébet
- 1830
Komlósy Antónia
1816 - 1889

Komlósy Piroska
1841 - 1915

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.