A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
csepei Zoltán Klára
született :1762 meghalt :~1811
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Lajos

Gyermekek :
Károly
Karitász
Antal
Lajos
Dániel

Beregi földbirtokos család sarja, Csepén és Szőlős-végardón lévő birtokokat vitte  a házasságba. Korán (1798) özvegységre jutott. Férje halála után „NÉHAI TTES ÉS NEMZTES KOMLOSI LAJOS UR EL MARADOT ÖZVEGYE TTE TSEPEI ZOLTÁN KLÁRA ASZONY ISTENES INDULATBÓL AJÁNDÉKOZTA A KOMLOSI RFOR SZ ECCLANAK ANNO DNI 1799 I MARTI." feliratú ezüst kenyérosztó tálat adományozott a komlósi református egyháznak. (A tál a a Bilkei Református Egyház birtokában van.)

       

1798-ban 100 rénes forintot kölcsönöz Ilosvay Péternek, melyet később csak unokái tudtak az utódokon behajtani.
1799-ben a Komlósyak panasszal léptek fel ellene,mert egy közös erdőbirtokon két házat is építtetett. A házakat 1805-ben átszállíttatta  Komlós faluba.
1802-ben panaszt tett sógora, Zsigmond-E001 és veje József-F043 ellen ,mert erdőjogosultságából kizárták.
1803-ban a Komlósy család követeli, hogy az általa felállított malmot helyezze át, mert az jelenlegi helyén kárt tesz földjeikben. Ugyanekkor Károly-E003 kéri, hogy azokat az új  irtásföldeket, melyet jobbágyai között felosztatott, térítsék vissza. 1803-ban mint földesúr többekkel egyetemben szántóföldeket és kaszálóréteket adott át örökös használatra a falucskai parókiának.
1806-ban Antal-B029 sógorának utódok nélküli elhalása után kérte vagyonának felosztását. Ugyanekkor Zsigmond-E001-gyel határvillongásba keveredett, ami átmeneti kiegyezés után 1808-ban kiújult, amikor Zsigmond egy földjének erőszakos elfoglalása miatt bepanaszolja, 1810-ben pedig ő protestált Zsigmond ellen, mert az a közös erdőből irtás útján szaporítja földjeit.

1807-ben perelt K.György-B044  özvegyével, Lipcsey Veronikával, akitől  fiával (Antal-F005) együtt erőszakkal elfoglalt egy földet.
Bár özvegy volt, 1807-ben a nemesi felkelés (insurrectio) költségeihez 60 rénes forinttal kell hozzájáruljon, sőt a 3-ik szakaszba be is osztják. 1809-ben Antal fiával egyetemben 1 lóval, szerszámmal és mundérral kell a fenntartáshoz hozzájáruljon.
Halála 1810-11-re tehető, mert 1810. május 1-én még panaszt nyújt be a vármegyéhez, 1811. november 30-án azonban "néhai Komlósy Lajosné" insurrectiós járulékát már László-E002 fizeti be.

Családfa részlet nézete :
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1757 - 1798

Komlósy Dániel
~1790 - >1842
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
~1782 -
Komlósy Antal
~1785 - >1823
Komlóssy Károly
1788 - >1809

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.