A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy FerencX290
foglalkozás : táblabíró, tiszttartó       lakóhely: Óbuda
született :~1800 meghalt :>1861
ág :X - azonosítatlan

Kezdetben a diósgyőri kamarai birtok írnoka  majd 1828-ban kinevezik óbudai tiszttartónak: "A n.mélt. magyar kir. udv Kamara,... Komlósy Ferenczet pedig, a diósgyőri igazgatóság első Írnokát , ó- budai kam. tiszttartóvá .....nevezte -ki .több évi serény s hív szolgálatjok tekintetéből; "  [NEMZETI UJSÁG HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK 1838-01-10] 1848-ban  is  az Ó-Buda-és Visegrádi királyi koronai uradalom kamarai tiszttartója  Óbudán.A "NAPTÁR 1846- DIK KÖZÉVRE A ROM. CATHOLIKA EGYHÁZ HASZNÁLATÁRA" szerint Nógrád és Csngrád vármegyék táblabírája is volt 
Az 1838-as  nagy árvíz idején is említik:
„ ...Komlósy Ferencz, kamarai tiszttartó, nemes lelke dicső fénnyel ragyog e nyomorúság napjaiban, mert számtalan szerencsétlent fogadott be saját lakásába, és nagylelkűen mindennemű segedelmet nyújtott nekik”  
 
[TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL XXIV. Létay Miklós :Árvíz Óbudán 1838-ban (A katasztrófa 150. évfordulójára) 1991]
A cikk lábjegyzete szerint az említett ház ma Polgár-út 10- nek felel meg.
A nemzeti múzeum 1847. évi gyarapodási listája  szerint: "Tudósítás a magyar nemzeti museum tárgyában. ...Komlósy Ferencz óbudai tiszttartó a vasúti ásatások közben találtatott 9o. apró ezüst dénárral; ... " [ TÁRSALKODÓ 1848-02-04]; 1859-ben pedig "egy földalatti kemenczében talált darab salakot " adományoz  a múzeumnak.
1860-ban Árpád feltételezett óbudai sírjának feltárására  "Az ó-budai praefectus Komlósy Ferencz ur 1860. jul. 14-kén adott saját kérésemre engedélyt, hogy a kitűzött helyen társaimmal ásatást tegyek...Lett volna ünnepélyes ásatás, de még 1860. julius 14-én a rendőri igazgatóság keményen betiltotta" ." [VASÁRNAPI UJSÁG 1862- 09-21] ( A hivatalos történész-szakma azóta is tagadja Árpád óbudai temetését...)

Egy 1861.05.12-i jegyzék Óbuda mezőváros képviselőtestülete tiszteletbeli tagjának nevezi. 1862 márciusában Komlósy fer

Családfa részlet nézete :
Komlósy Ferenc
~1800 - >1861

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.