A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Családfa ágak és töredékek

G - bánáti töredék
Eredete: Komlóssy Ferenc ( ~1780 )

A festőművész Ferenccel induló, mintegy öt nemzedéket átfogó római katolikus vallású töredék.Tagjai ma szinte kivétel nélkül Ausztriában ill. az Egyesült Államokban élnek, és már nem beszélnek magyarul. Származhatnak akár a beregi ősfából, de valószínűbb attól való teljes függetlenségük.  A bánáti vidékről származik a tapolcsányi töredék tagjai által használt "bánátkomlósi" előnév is, ami alapján a két töredék közös eredete vélelmezhető.Ez esetben a két töredék alapítói testvérek vagy unokatestvérek lehettek.
Borovsky Samu így ír a bánáti településről Torontál vármegye községei című munkájában: „…A középkorban is már Komlós néven szerepel. A XV. században kisebb nemesek lakták. ...1450-ben Komlósi András és Mihály is birtokosai voltak. "

A bánáti és bihari töredék szinte bizonyosan közös eredetű ; mindkettő   felvidéki ősökkel rendelkezik , és  újabb kutatások szerint nemesi címerük is azonos.

73 személy
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.