A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy IrmaG007
foglalkozás : festőművész       lakóhely: Monospetri, Törökkanizsa, Bécs, New York
született :1850.08.30 Prága meghalt :1919 Schrabatz
apa : Komlóssy Ferenc anya : Bousifet de Moricourt Johanna Catharina
ág :G - bánáti töredék nemzedékszám :3

Keresztlevele szerint Mária Johanna, később művésznévként - de hivatalos dokumentumokban is - az Irma nevet használta.
Szülei először tanítónőnek szánták s mint ilyen már 16 évesen a Bihar megyei  Monos-Petriben és később Török-Kanizsán működött, de a művészet vágya mindinkább erőt vett rajta s a 70-es évek elején atyjához, Komlóssy Ferenchez Bécsbe utazott, 1872-től  az ottani műipariskolában Sturm Frigyes tanár vezetése alatt három évig képezte magát -  virágfestményeivel csakhamar magára vonta a műbarátok érdeklődését. Képei a rajz szabatossága, a szinek üdesége s a kompozició leleményessége által tünnek ki.  18801890 között rendszeresen kiállít Bécsben, Brünnben, Prágában  és Münchenben. Művei közül sokat emlegetik azt a spanyol falat*, melyre Blanca főhercegnő megbizásából, fivére társaságában, Mária Valéria főhercegnő számára festett. K. mint művész- tanárnő főleg Bécs arisztokratikus köreiben örvendett nagy népszerüségnek. Mária Valéria és Mária Lujza főhercegnőket is ő vezette be a művészet titkaiba. Tanítványa volt ezen kivül Apor Irma bárónő is, ki gyakran állított ki a bécsi művészek házában sikerült virágfestményeket.
"Komlóssy Irma műtermét Bécsben tegnap meglátogatta Mária Terézia főhercegnő, ki tudvalevőleg a jeles virágfestő művésznővel folytatja egy idő óta festőtanulmányait. A magas vendég egy óránál tovább gyönyörködött Komlóssy k. a. festményeiben és vázlataiban." [PESTI HIRLAP 1892-02-15]
"Tavaszi mütárlat. -----A csendélet-festés kedvenc foglalkozása a művésznőknek s Ízlés dolgában túltesznek a művész urakon. Komlóssy Irma, a bécsi udvari festőnő az idei kiállításon újra magyarnak vallja magát s pompás crysanthemumokat küldött be." [PESTI HIRLAP 1894-04-28]

1884-95 között vezeti a Bécsi Írónők és Művésznők Egyesületét.

1895 október 7-én érkezett New Yorkba a “La Touraine” hajóval.

1896-ban New York Keleti 13. utca címről Washington DC-be költözött ((New York Times, November 13, 1896 & December 8, 1897)
190-ben visszatér íEurópába,  Bécsben majd Schrabatzban tűnik fel, ahol szép villát építtet.

Házasságot nem kötött, 1919-ben Schrabatzban halt meg.

* (Ajándék a királykisasszonynak.) M á r i a-V a l é r i a   királykisasszony nászajándékai között igen érdekes az az ajándék, melyet Blanka hercegnő, a királykisasszony leendő sógornője és férje Lipót Szalvátor főherceg, a vőlegény bátyja, adtak. Az ajándék egy szalon-disznek szánt spanyolfal roccoeo Ízlés szerint, melynek selyme tele van festve művészi képekkel. Ezek a képek elmondják Ferenc Szalvátor főhercegnek, a vőlegénynek egész életét. A főherceg életének minden nevezetesebb momentuma le van oda festve születésétől kezdve mostanáig. Ott van szülőhelye, Altmünster, két gyermekkori arcképe, mint 16 éves ifjú, a mikor az első szarvast lövi, mint ulánus hadnagy, a mikor először látta meg Mária-Valéria főhercegnőt, majd mint vőlegény van lefestve menyasszonyával. .A képeket magyar kezek, a Komlóssy testvérekéi festették : egyikük, Komlóssy Ede, Benczúr mesteriskolájának növendéke volt. [BUDAPESTI HIRLAP 1890-07-07]

 

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Ferenc
~1780 - 1875
Steiner Zsuzsanna
1789 - 1873
Komlóssy Ferenc
1817 - 1892
Bousifet de Moricourt Johanna Catharina
1818 - 1909
Komlóssy Irma
1850 - 1919

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.