A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Családfa ágak és töredékek

S - felvidéki töredékek
 Az egyházi anyakönyvezés kora újkori megjelenése után több földrajzi gócban(Vágfarkasd, Poroszka, Rimaszombat)  is találni a felvidéken Komlósy/Komlóssy családnevű, főleg – de nem kizárólagosan – római katolikus személyeket. Társadalmi státusuk vegyes, de a középkori oklevelekben nem találni igazoltan felvidéki illetőségű nemes Komlósy/Komlóssy családra utalást, és annak sincs nyoma, hogy a beregi Komlósyak migráció útján megtelepültek volna a Felvidéken. (Zsigmond 1418-as címeradománya igazoltan felvidéki illetőségű személyekre vonatkozik, de ebben Komlósy Márton és János említése legnagyobb valószínűséggel a Kálnásy név félreolvasásából származik.)
A 18./19. század fordulóján Pozsony vagy Árva megyéből Bihar vármegyébe települt nemes Komlósyak (a bihari töredék) felvidéki elődeit nem sikerült feltárni; a tapolcsányi töredék eredete pedig előnevük (bánátkomlósi) alapján inkább Arad megye, mint egy ismeretlen felvidéki nemesi birtok.
Ugyanakkor a Felvidéken különböző Komlósy/Komlóssy családok megléte a 17. századtól igazolt – tehát e családnevek egyértelműen nem a 19. századi tömeges névváltoztatás termékei.
E Komlóssyak közül mindazokat, akiknek legalább 2-3 generációs töredékét azonosítani tudtuk, egy ún. „Felvidéki töredékek”-hez sorolva tárgyaljuk.

35 személy
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.