A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Családfa ágak és töredékek

H - bihari töredék
Eredete: Komlóssy Péter ( ~1730 )

Péter-1730 házassága révén örökölt jelentős birtokot Orsován, így került Pozsony (vagy Árva) megyéből Krassó-Szörénybe. István fia 1842-ben Bihar megyében igazolta nemességét, tehát valójában az ő utódai éltek Bihar megyében. Nem ismert a bihari Komlóssyak kapcsolódása a beregi főághoz,  minden arra utal, , hogy nincs is vérségi kapcsolat.(..."Komlósy. Pozsony vármegyéből származik, honnan Sárosba szakadt, melynek bizonyítványa alapján István, József, Antal, Pál és Károly 1842-ben Bihar vármegye nemesei közé felvétettek..."Ifj. dr. Reiszig Ede - Bihar vármegye nemes családjai - 1901)

Az ághoz tartozók a kiscsöpényi előnevet használták, őseik Pozsony megye Nagyszombati járásához tartozó  csöpönyi  birtokai után.( Érdekes,hogy középkori források sem ismernek Kiscsöpönyt az ismert Alsó-, Felső-, és Középcsöpöny 1964 óta közigazgatásilag a  mai szlovákiai Szered/Sered-hez van csatolva). Az 1688-tól elérhető szeredi anyakönyvekvekben azonban nem találhatók  az ismert bihariakkal azonosítható Komlósyak.

Egy 1669.III. 20-i irat " János Komlo de Csöpin" sáros megyei nemest említ, lehetséges tehát, hogy a bihariak Komlóssy neve  névváltoztatással innen ered.( A Felvidéken  a "Komló" családnév nem ritka.) Hasonlóan az1715, 1725, 1728, és 1732 évi nemesi kongregáció jegyzőkönyvei az igazolt nemesek között armalistaként említik a "Komlo de Csöpin" családot  (Pozsony vármegye) megjegyzéssel [Sáros vármegye monográfiája]

 A bihari és  bánáti töredék közös eredete szinte bizonyos; mindkettő   felvidéki eredetű , és  újabb kutatások szerint nemesi címerük is azonos.

59 személy
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.