A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Családfa ágak és töredékek

K - tapolcsányi töredék
Eredete: Komlóssy József ( 1786 )

Egy K. József a 18. század elején valahol eladta birtokait, és Nagytapolcsányban vásárolt mintegy 600 holdat.  Származása bizonytalan. Ugyanebből az időből van információ egy K.József bihari igazolásáról, de ott a továbbiakban nincs nyoma. Elképzelhető, hogy a két József azonos.Újabb kutatások igazolták, hogy a bánátkomlósi előnevet is használták, ezért legvalószínűbb  a bánáti töredékkel való kapcsolat.A töredék tagjai római katolikus vallásúak, ami nem zárja ki , de gyengíti a beregi ágból való közvetlen leszármazás valószínűségét. Mindenesetre Nyugat-Magyarországban illetve a Felvidéken  különböző korokból ismertek  -egymással igazoltan össze nem kapcsolható - Komlóssy/Komlósyak, ezek egyike a tapolcsányi töredék.

 Vannak bizonytalan információk egy , a 14-15-ik században  Sáros vármegyében birtokos Komlósy  család létéről. Ez - ha volt - lehet közös törzse a felvidéki és nyugat-magyarországi katolikus Komlóssy/Komlósyaknak.

Újabb(2014) kutatások alapján előkerültek a nagytapolcsányi egyházi anyakönyvek, melyekből eddigi ismereteink alaposan kibővültek..  Ezek alapján a Komlósyak  Ferenc(K027) 1777. márc. 15-i házasságkötésével jelentek meg a nagytapolcsányi anyakönyvekben, majd a család több nemzedéken át helyben sokasodott. E szerint a tapolcsányi töredék nem nemesi eredetű - legalábbis polgári 8iparos9 foglalkozást űztek.

78 személy
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.