A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
dr Komlóssy IstvánK011
foglalkozás : jogász, bíró       lakóhely: Budapest
született :1903.06.29 Mocsonok meghalt :1981.04.25 Budapest
apa : Komlóssy Károly anya : Ziska Katalin
ág :K - tapolcsányi töredék nemzedékszám :5
Házasság :
Palasovszky Edit ( 1831-04-11 - )

Gyermekek :
István
Edit
Éva

1903-ban iratkozott be a pozsonyi Katolikus Főgimnáziumba. Jogi tanulmányait "kormányzói gyűrűs" hallgatóként Budapesten végezte, de felvidéki származástudata egész életét végigkísérte; 1919-ben, 16 évesen, beállt a pozsonyi várvédők fegyveres testületébe, majd 1927-30 között  Magyarországon elnöke volt a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének.(FEFHE)

Ebben az időszakban minden év március 15.-én és október 6.-án a fiatalok a Szabadság téren tartottak ünnepi megemlékezést és az az elszakított országrészeket szimbolizáló szobrokat megkoszorúzták. Ezeken a megemlékezésen, mint a FEFHE elnöke „nagyszabású, lelkesítő beszédet mondott.” [Budapesti Hírlap 1928 március 17]. 1930-ban újraválasztása ellenére nem vállalta az elnöki tisztséget szakmai  pályája és közelgő nősülése miatt.

Szakmai pályáját végzett jogtudorként 1926-ban a budapesti kir. Ítélőtábla kerületébe kinevezett joggyakornokokként kezdte.1927-ben a Magyar Társadalomtudományi Társulat tagja  

Igazságügyi szakmai tevékenysége mellett kultúrális tevékenysége is ismert.  Az 1930-ban megjelent Felvidék című folyóirat egyik szerkesztője; a 30-as években több rádióműsora is volt.

1931-ben házasságot köt: "Palasovszky Edit okleveles gyógyszerész és bánátkomlósi Komlóssy István dr., a pestvidéki kir. törvényszék jegyzője, április 11-én, szombaton délben Budapesten házasságot kötöttek. Tanuk voltak: Dudits Andor m. kir. kormányfőtanácsos, festőművész (a menyasszony nagybátyja) és Komlóssy Ferenc dr. kir. járásbí(a vőlegény testvére)" [MAGYARSÁG 1931. április 12.]

1936-ban a pestvidéki királyi törvényszéki jegyző, kinevezik bírósági titkárnak, majd még ez évben a nagykátai királyi járásbírósághoz járásbiróvá nevezik ki (MTI), 1944-ben a budapesti kir. Ítélőtáblához tanácsjegyzői szolgálatra berendelt pestvidéki kir. törvényszéki bíró, kinevezik a budapesti kir. ítélőtáblához elnöki titkárrá.1946-ban ítélőtáblai bíró; 1947-ben felveszik az ügyvédi kamarába, és az ügyvédi vizsgabizottság tagja .1949-ben ügyvédi kamarai tagságáról lemond.
.A  világháború utáni szükséghelyzetben is bíró marad, sőt pályája eleinte felfelé ível. A Legfelsőbb Bíróság 1950. jan 2-i létrehozásakor Legfelsőbb Bírósági bírónak nevezik ki.1953 után ő intézi a rehabilitációs eljárásokat (Rajk, Kádár, Marosán stb).1956 szeptemberében "A Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkája elismeréséül "még a Szocialista Munkáért Éremmel tünteti ki. " [MAGYAR KÖZLÖNY 1956-09-07] , majd a forradalom után, mivel a statáriális bíráskodást nem vállalta, annak bevezetésekor a a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának tagjaként lemondott bírói tisztségéről, amiért állásából elbocsátották: "A Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány javaslata alapján dr. Komlóssy István, dr. Czétényi Jenő, dr. Szepes Gyula, dr. Buday György, dr. Kővágó János, dr. Horváth Béla, dr. Feri Sándor, Fróna Dániel, Vörös József és Horváth János Legfelsőbb Bírósági bírókat tisztségük alól felmenti." [MAGYAR KÖZLÖNY 1957-02-02]".

1976-ban az ELTE-n aranydiplomát kapott.

Rövid ideig segédmunkásként, majd pár év után vállalati jogászként dolgozhatott egészen 70 éves koráig. Jellemző a kor farizeus voltára, hogy 1973-ban  nyugdíjba vonulásakor egyszerű vállalati jogtanácsosként a Belkereskedelem Kiváló Dolgozója címmel tüntetik ki.

Halálhíre: " Fájdalomtól megtört szívvel ezűton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Komlóssy István, volt Legfelsőbb Bírósági tanácsvezető bíró, jogtanácsos 1981. április 25-én. életének 78. évében elhunyt. Hamvait kívánsága szerint családi körben helyeztük örök nyugalomra. Minden külön értesítés helyett: dr. Komlóssy Istvánné és a gyászoló család." [MAGYAR NEMZET 1981-05-22]

Ő és10 felmentett bírótársa bátor tettének emlékét az egykori Legfelsőbb Bíróságon - ma ismét Kúria - márványtábla őrzi.

Komoly hobbyja volt a kertészkedés.  1941 -től a kisvelencei telkén a zöldség- és gyümölcs termesztés, a virágágyások kialakítása az ő elképzelései szerint történtek.A háború után ez a kert biztosította a család számára a zöldségeket, gyümölcsöket.

Családfa részlet nézete :
Komlóssy József
1786 - >1838
Paulovits Katalin
~1788 - >1845
Komlósy Ferenc
1825 - 1878
Sztraka Mária
1836 - 1903
Komlóssy Károly
1857 - 1931
Ziska Katalin
1866 - 1959
Palasovszky Edit
1901 - 1986

Komlóssy Éva
1941 -
Komlóssy Edit
1936 - 1997
Komlóssy István
1932 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.