A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlóssy ImreD024
foglalkozás : törvényszéki bíró, lapszerkesztő
született :1878.07.04 Debrecen meghalt :1929.02.24
apa : komlósi Komlóssy Artúr anya :dolhai és sajói Pusztay Róza
ág :D - debreceni ág nemzedékszám :16

  1891-től a debreceni református főgimnázium tanulója, majd Budapesten tanul jogot. Egyetemi éveiben aktív közéleti tevékenységet folytat.1898.márc. 15-i ünnepségeken a Petőfi szobornál szónokol (Orsz. Hirlap), 1898-tól a Magyar Turista Egyesület egyetemi osztályának választmányi tagja. Hosszú időn át a Hajdúföld c. napilap felelős szerkesztője, melyről   törvényszéki bírói kinevezésekor lemondott.
1896-ban  A kir. József-műegyetem segítő egyesülete tisztviselőválasztásán második aljegyzőnek választják. 1909-ben a budapesti ügyvédi kamara szerepelteti nevét az ügyvédjelöltek listáján. 1910-ben ügyvéd,  felveszik a debreceni ügyvédi kamarába.Az 1911-ben bejegyzett Alföldi Tégla- és Agyagipar Rt. elnökségi tagja.
1913-ban a Magyarországi Tiszti Cím- és Névtár (MTCN) a Debrecen Építőipari és lemezárugyár r.-t. elnökhelyettesének, 1914-15-ben elnökének írja.1915-ben Szegeden a 3. honv zászlóalj önkéntes tizedeseként egy mulatóhelyen összeszólalkozott egy kapitánnyal, amiért 14 napi elzárásra ítélték.

1921-ben a debreceni főispáni szék várományosaként említik- de nem realizálódott.1922-ben belép a Magyar Országos Véderő Egyesületbe (MOVE), a debreceni szervezet hét tagú elnöki tanácsának tagja. 1922-ben a HAJDUFÖLD főszerkesztőjeként egy sajtóperben 2000 korona pénzbüntetésre ítélik.1922-ben a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) debreceni szervezetének elnöki tanácsának a tagja.
1923. május 15-én debreceni gyakorló ügyvédként a debreczeni kir. törvényszékhez törvényszéki biróvá nevezik ki. Ekkor ügyvédi kamarai tagságát kérelmére megszüntették.
 Ősei szelleméhez híven ő is jótékonykodott: "A siketnémák debreczeni intézetének karácsonyfájára ... dr. Komlóssy Imre lapszerkesztő 680 K-ás ... adományt tett." [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1921-02-18]
Házasságot nem kötött, utód nélkül halt meg.
Halálát az MTI közli: 1929. február 27. szerda Debrecen. Komlóssy Imre dr . v.ügyvéd, törvényszéki biró és felelős szerkesztő, az idegklinikán 51 éves korában hosszas szenvedés után meghalt. Az elhunyt, aki hosszabb ideig szerkesztette a Hajduföld cimü napilapot, sokáig vezető szerepet vitt Debrecen társadalmi életében. /Kézírásos kiegészítés: Kedden temették el a Kossuth utcai református temetőben nagy részvét mellett.(+olvashatatlan szignó)/
"Komlóssy Imre dr. ügyvéd, nyug. törvényszéki bíró február 24-én életének 51-ik évében hosszas szenvedés után elhúnyt Debrecenben. Hétfőn délelőtt temették el a Kossuth-utcai ref. temetőben levő családi sírboltba. Halálát anyja özv. Komlóssy Arturné, fivére Komlóssy Artúr és rokonsága gyászolják." [BUDAPESTI HIRLAP 1929-02-27]

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Dániel
1775 - 1844
Konti Julianna
1783 - 1826
Komlóssy Imre
1813 - 1879
Thurzó Róza
1828 - 1899
Komlóssy Artúr
1848 - 1910
Pusztay Róza
1851 - 1938
Komlóssy Imre
1878 - 1929

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.