A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
nosziczi Thurzó Róza
      lakóhely: Debrecen
született :1828.ok.21 Beél meghalt :1899.06.30 Debrecen
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Imre ( 1845-12-21 - 1879-05-06 )

Gyermekek :
Dezső
Artúr
Miklós

A nagyváradi nosziczki Thurzó János Bihar megyei alispán és Hoppe Amália lánya, Bihar vármegye nagyszalontai járásához tartozó Beél-en született. Bemutatott fényképe 1865-ben készült.
K. Imre (D010) felesége. 1848-ban a sebesült honvédek javára adományt ad: "Az országos rendőri hivatalnál Debreczenböl Komlósy Sarolta 5 pftot, Komlósy Imrénő Thurzó Róza pedig 10 pftot, a Schwechatnál megsebesült vitézek részére kezemhez letettek. Hajnik Pál, az országos rendőri hivatal igazgatója." [Kossuth Hirlapja 1848-12-01]
Az  1869-ben alakult  Debreceni Jótékony Nőegylet  alelnöke. A TISZAVIDÉK 1872. febr. 4-i száma beszámol a debreceni jogászbálról: a bálanya Komlóssy Imréné, a táncmulatságon részt vett Komlóssy Evelin is. 1878-ban a magyarországi Kárpát Egyesület rendes tagja.
Érdekes kortörténeti dokumentum a következő hír                                                                                      :"B. Fürednek e hó másodikáig másfélezer vendége volt, az utóbb érkezettek közt vannak többi közt:... Komlóssy  Imréné és Fényes Róza k. a. Debrecenből."[FŐVÁROSI LAPOK  1874-08-06]


Haláláról a VASÁRNAPI UJSÁG [1899. júl. 9.] megemlékezik: "(meghalt) özv. KOMLÓSSY IMRÉNÉ, szül. Thurzó Róza, néhai Komlóssy Imrének, Debreczen város II. választókerülete legelső országgyűlési népképviselőjének neje, 71 éves korában Debreczenben. Férjét Világos után halálra ítélték, de ő is azok közé tartozott, a kiknek Haynau bukása után megkegyelmezett. Komlóssy Arthur városi főjegyző és Komlóssy Dezsó nyug. kir. táblai bíró édesanyjukat gyászolják az elhunytban." Debrecen,Bethlen u 8. sz alatti lakásból temették.

Családfa részlet nézete :
Thurzó Róza
1828 - 1899
Komlóssy Imre
1813 - 1879

Komlóssy Dezső
1846 - 1935
Komlóssy Artúr
1848 - 1910
Komlóssy Miklós
1854 - 1912

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.