A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlóssy DánielD005
foglalkozás : városi főkapitány,városi tanácsnok, országgyűlési követ       lakóhely: Debrecen
született :1775.05.25 Debrecen meghalt :1844.01.21 Debrecen
apa :komlósi Komlósy Mihály anya :osgyáni Bakos Rebeka
ág :D - debreceni ág nemzedékszám :13
Házasság :
Konti Julianna ( 1806-06-04 - )

Gyermekek :
Teréz
Lajos
Imre
Karolina

 

 

Debrecen közéletének kiváló személyisége, utcát neveztek el róla. Pontos születési napját [ Magyarok születésnapjai Pozsony, 1844] tartalmazza

A Debreceni Református Főiskolát 1791-ben végezte, ügyvédi oklevelet szerzett.  1806-ban 2-ik aljegyzővé választják. E tisztségében ad 1807.ben engedélyt a város második  "Nap" nevezetű gyógyszertárának  a megnyitására. A napoleoni háborúk idején a közrend fenntartására létrehozott  un. polgár-katonaság  egyik szervezője és századosi ranggal főhadsegéde. 1822-ben aljegyzői megbízatásához szavazati joggal járó tanácsnoki címet is  kapott. 1833-ban a város első rendőr főkapitányává választják, mely tisztségről 1835-ben betegségére hivatkozva lemond.

 Az 1811-ben kitört nagy debreceni tűzvész következményeinek felszámolási munkájában kitűnő szervezőkészséget mutatott.1814-ben főjegyzővé választják.,1816-tól főjegyző és  tanácsnok, mely tisztségéről  később a személyét ért sok zaklatás miatt lemondott. 
1822-től  hosszú időn át szenátor (tanácsnok). Tekintélyére jellemző a szenátus 1837. évi határozata:  "...az Fő Bíró Ur távol léte vagy gyengélkedő egészsége esetében a Bírói foglalatosságok vitele és az Elnökség Senátor Komlóssy Dániel Urat mint a Hivatal viselésében legidősebb Senátort illeti..."  A határozat azért utal Dániel különleges tekintélyére, mert a legmagasabb választott tisztség helyettesítéssel történő betöltése (és ezzel egy kinevezett személy , választott személyek fölé rendelése) a kor jogértelmezésében alapvetően nem volt megengedett.
1825-ben megbízzák a városi  - addig  magán- levéltár rendezésével is.

1825.szept. 23-án Debrecen szabad királyi város követeként Pozsonyban  részt vesz I. Ferenc felesége, Auguszta Karolina magyar királynővé koronázási ünnepségén. 1826-ban a pozsonyi országgyűlésen Debrecen város követe. 1829-ben a Bétsi Magyar Újság előfizetője.
Az 1831 évi, Debrecenben több mint 2000 áldozattal járó kolerajárvány alatt létesült egészségügyi bizottmány elnöke.
1830-ban országgyűlési követként  követtársával Poroszlay Frigyessel együtt vitte a pozsonyi koronázó országgyűlésre V. Ferdinándnak a város koronázási ajándékát.
Tagja volt annak a város által kiküldött bizottságnak, mely a Hortobágy folyó korábbi fahídja helyett építendő kőhíd (mai ismert nevén a kilenclyukú híd) helyét 1827. augusztus 27-én kijelölte, és építését felügyelte.
Az 1830. évi országgyűlésen először fordult elő a két tábla között magyar nyelvű írásbeli kapcsolat, ami kimerítő vitát eredményezett.: " Komlóssy (debreczeni követ) csak azért is szokásba kívánja hozatni a magyar izeneteket, mivel igy az országban levő sokféle beszédmódok, vagyis dialektusok, ez által miveltebbek s   j o b b a k  l e s z n e k "

Az1825-ös, az 1831-es koronázási-, és az 1832.évi pozsonyi országgyűlésen  is Debrecen város követe. Követtársa Tikos István, aki (vagy annak fia?)Teréz lányának a férje lett. Képviselői munkaprogramjának sarkalatos pontja a város modernizálása; nevéhez fűződik a Mester és Hatvan utcák csatornázási tervének az elkészítése. Sokat tett a városi leánynevelőintézet létrehozásáért.

Az 1835-36-ös országgyűlésen is Debrecen követe (Poroszlay Frigyes tanácsnokkal). 
1833 június 3-án városi főkapitánynak választják, 1835  novemberében e tisztségéről lemond.

1835-ben 15 frt-ot adományoz Csokonai síremlékére. 

1843-tól haláláig a debreceni református egyház főgondnoka.

Irodalmi próbálkozásai közé tartozik Shakespeare Makrancos hölgy-ének fordítása: A szerelem mindent véghez vitet... cimmel.

Ő ismerte fel a Debrecen környéki homoktalajok hasznosításának célszerű módját. 1811-ben Sesztakerti telkén 1000 négyszögöl szőlőt telepített. Az ide vezető, fokozatosan belterületivé váló utat egy 1910-es névjegyzék már Komlóssy-útnak nevezi, mely utcanév azóta is változatlanul fennmaradt.
(Születési adata némely forrásban: 1775.május 25 vagy 26.)

Ő és felesége arcképét ábrázoló festmény  1986-ban szerepelt  a "Régi debreceni családi arcképek" c. kiállításon.

 Halotti búcsúztatója:" Az Istentől kimértt határnál áldásban elnyúgodott Dániel, lerajzolva egy halotti elmélkedésben, mellyet néhai Komlóssy Dániel ... végtisztessége ünnepén tartott Könyves Tóth Mihály ... 1844-ik év január 23-kán" írta Könyves Tóth Mihály (OSzK)

1844. január 27-én örökösei a Református Gimnáziumban "100 váltó forintban" alapítványt hoztak létre "egy költői hajlamú tanuló számára, honi költök müvei megszerezhetésére".

Családfa részlet nézete :
Komlósy Mihály
1636 - 1713
Komáromy Judit
Komlósy István
1681. - 1763
Bajomy Katalin
Komlósy Mihály
1738 - >1810
Bakos Rebeka
~1745 -
Konti Julianna
1783 - 1826

Komlósy Teréz
1808 - 1876
Komlóssy Lajos
1811 - 1883
Komlóssy Imre
1813 - 1879
Komlósy Karolina
1815 - 1890

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.