A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlósy KarolinaD011
született :1815.08.20 Debrecen meghalt :1890.11.08 Debrecen
apa :komlósi Komlóssy Dániel anya : Konti Julianna
ág :D - debreceni ág nemzedékszám :14

1815 aug. 25-én keresztelték. Házasságot nem kötött,  Imre testvére Debrecen Kismester utcai, 1489 sz. házában halt meg, ahol sógornőjével élhetett.

1851. januárjában megszűnt úrbéri haszonvételei megváltásaként 56 ft 15 kr előleget kapott.

1859-ben tevékenyen vesz részt  Lendvay Márton színész Budapesten felállítandó szobra támogatására indított  országos gyűjtésben , Debrecenben összesen 17 frt-ot gyűjtött.

1861-ben a Kisfaludy-Társaság pártoló tagja.

Különös szerelmet táplált iránta Könyves Tóth Mihály református lelkész, akit a szabadságharc alatti tetteiért halálra ítéltek, majd ítéletét kegyelemből várfogságra változtatták. Könyves Tóth Mihály várfogságból írt hosszú levele szerint tudomásul vette, hogy Karolina szerelmet nem, csak tiszteletet érez iránta.
A levél érdekes fellelési körülményeiről a NYÍRVIDÉK 1920. január 28-i száma így ír:" Debrecenből Írják: Néhai Komlóssy Arthur, Debrecen város volt főjegyzőjének Bethlen-utcai háza az örökösök útján a mú!t hetekben eladás a került. Az átvételnél megtartott takarítási munkálatok alkalmával a házban talált régi irományok között igen érdekes dolgok kerültek napfényre. Legérdekesebb Könyves Tóth Mihálynak, Debrecen egykori református papjának levele, melyet az olmützi várfogságból irt egy debreceni honleánynak."

Halálhírét az országos sajtó is bejelenti: "Debrecenben gyász érte a közbecsülésben álló Komlóssy családot: legidősb tagja, a kiváló míveltségű Komlóssy Karolina szombaton meghalt. Hült tetemeit ma helyezik a családi sírboltba örök nyugalomra." [FŐVÁROSI LAPOK 1890-11-10]

Végrendeletében 200frt  összeget a reformátusok debreczeni főiskolájában kezelt  „Komlóssy Dániel alapítvány" - ra rendelt juttatni.

 

Komlóssy Arthur, helybeli ügyvéd ur, 1891. márczius hó 7-én azon értesítés mellett szolgáltatta be a kollégiumi pénztárba, hogy 1890. november 8-án elhunyt nagynénje, Komlóssy Karolina e 200 frt összeget a reformátusok debreczeni főiskolájában kezelt és „Komlóssy Dániel alapítvány" czimet viselő összeg nevelésére rendelte fordíttatni,

Családfa részlet nézete :
Komlósy István
1681. - 1763
Bajomy Katalin
Komlósy Mihály
1738 - >1810
Bakos Rebeka
~1745 -
Komlóssy Dániel
1775 - 1844
Konti Julianna
1783 - 1826

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.