A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlósy Ilona/HelénE013
      lakóhely: Komlós, Tiszaszalka
született :1836 Komlós meghalt :1881.02.04 Tiszaszalka
apa :kisfaludi komlósi Komlósy Gedeon anya :pápai Tóth Helén
ág :E - kisfaludi ág nemzedékszám :16
Házasság :
Guthy István ( 1863 - )
Horthy Gyula

Fiatal lányként 1854-ben Komlóson előfizetést gyűjt  a Garay-albumra; beszervezett előfizetői: önmaga Komlósi Ilon, egy ismeretlen Mack Antal, másodunokatestvére Komlósy Bálint, és unokatestvére Komlósy Albert.  1857. május 11-én a beregszászi törvényszék a jobbágyfelszabadítás  miatt Ilosván 4 porta után, Komlóson 3 7/8 porta után, Dubrókán 1 porta után   összesen 2712 frt 30 kr. kártérítést és 1212 frt 67 kr. késedelmi bérleti díjat ítél meg számára.

 A Tiszaszalkán birtokos Guthy  Istvánnal kötött első házassága a férj korai halála miatt rövid és gyermektelen volt .E házasságkötésnek a tiszaszalkai anyakönyvekban nincs nyoma - a kor szokása szerint  bizonyára a menyasszony lakhelyén(Komlós) történt.   Második házasságát  Horthy Gyulával Tiszaszalkán  1862. jun. 9-én kötötte.

1860-ban az Akadémia építésére a Tiszaszalkai adományozók között  még " Guthy Komlósi Ilon" néven adományoz 5 Ft-ot.(Itt adományozóként csak más Guthy-t találunk, Ilona első férje Guthy István ekkor már valószínűleg nem élt.)

 

Gyermekeik a keresztelés dátumával: H. Ilona(1863-07-04), Mária(1864-06-24), Erzsébet(1867-08-25), István(1871-02-19), Gyula,  és a kisgyermekként meghalt Jolán.
A mormonn  gyűjteményben fennmaradt Gyula  nevű gyermekük 1922.aug. 31-i halálozási anyakönyve(feleség ludányi Bay Ida), mely szerint 51 éves volt. Ebből születése 1870-71-re tehető, de a MACSE adattár 1873-ra írja születési évét.
1882-ben a Magyar Földhitelbank kér végrehajtást férje, Horthy Gyula, mint kiskorú gyermekei gyámja ellen tiszavidi ingatlanokra 9694 Frt becsáron. Az ingatlanok minden valószínűség szerint első férje hagyatékaként szálltak rá, és azt gyermekei anyai örökségként kaphatták.

1870-ben  a Hetén született Horváth László bereg megyei alispán és  Kölcsey Emilia egyik gyermekének ő és férje   nagybányai Horthy Gyula van bejelölve  (Ilona neve a bejegyzésben tévesen Hermina).

Halálhírét a   "BEREG" c. folyóirat1881-02-06-án így közli: "Gyászhír. Nagybányai Horthy Gyula s gyermekei: Ilona, Mária, Erzsébet, Gyula és Jolánka ; úgy testvérei: Horthy László, neje kölesei Kölesei Róza s gyermekeik: Margit, Sarolta, Béla, István; Horthy Pál,neje ludányi Bay Katalin s gyermekeik : Katalin, Emma, Etelka, Irén és Sándor; Horthy Elek; Horthy Vilmos; neje bizáki Puky Mária s gyermekek: Ágnes a legmélyebb bánattal és fájdalommal jelentik felejthetlen kedves neje, édes anyjuk, sógorasszonyuk s nagynénjük, nagybányai Horthy Gyuláné szül. komlósi Komlósi Ilona asszonynak életének 45-ik, boldog házasságuknak 19. évében, február hó 4-én reggeli 4 órakor, 13 napig tartó — nagy lélekkel és keresztyéni türelemmel szenvedett — betegség után, tüdőszélhüdésben történt gyászos halálát. Temetése február hó 6-án délután 2 órakor a reform, egyház szertartásai szerint fog megtartatni T.-Szalkán. A béke angyalai lebegjenek porai felett"

Férje társadalmi státuszára jellemző hogy temetésén a korabeli sajtó szerint "mintegy 2000-re menő gyász- tisztesség tevő közönség gyűlt össze" . Ennek nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy Tiszaszalka ekkoriban mintegy 1200 lakosú volt,  egész Bereg megye153 ezer lakosából a magyarok száma pedig 65 ezer volt

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791
Komlóssy Zsigmond
1750 - 1822...1831
Ujhelyi Erzsébet
~1760 -
Komlósy Gedeon
1784 - 1850...1881
Tóth Helén
- <1881
Guthy István
1824 - 1862

Horthy Gyula
1828 - 1893


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.