A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy LászlóB022
foglalkozás : földbirtokos, vármegyei esküdt, táblabíró
született :~1700 Komlós meghalt :1761…1767
apa : Komlósy Ferenc anya :tasnád-szántói Becsky Mária
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :13
Házasság :
Dienes Borbála
Ilosvay-Karácson Júlia

Gyermekek :
Zsigmond
Krisztina
Julianna
Antal
Lajos

Komlóson született, ott és Kisfaludon volt birtokos.

Első  házasságból  több gyermeke is született (lásd Krisztinánál),  de csak Krisztina neve maradt fenn.
Második házasságát talán 1748-ban (de mindenképpen nem később) kötötte, mert fennmaradt a beregújfalui református templon egy hímzett úrasztala kendője „KOMLÓSI LÁSZLÓ, ILOSVAI JULIÁNNA 1748. 4. júni." hímzett szegélyfelirattal.
1725-ben vármegyei esküdt.
Az 1731. évi nemességi felülvizsgálat a K. családból csak  őt és György(B021) bátyját említi.
1734-ben bátyjával részletesen osztoznak a K. vagyonból.

Az 1742. és 1744. évi nemesi felkelésben személyesen nem vesz részt, maga helyettmás nemest,  megbízottat állít.1744-ben Gorzó András panaszt tesz ellene, mert a katonaság ellátására jogtalanul vétette el három ökrét.
1752-ben kérte a vármegyét, hogy Lipcsey Péternél fennálló követeléséz hajtsa be.
Az 1756-os pestisjárvány idején egyike volt azoknak a táblabíróknak, akik jogosultak voltak ki- és bejárási engedélyeket kiadni.
Az 1742-44-es nemesi felkelésben (insurrentio) személyesen nem vett részt, más nemest állított maga helyett.
1759-ben anyagi ügyeinek intézésére ügyvédi megbízást ad Péchy Ferencnek.  1761-ben kérésére az alispán jár közbe ő és bátyja közötti birtokvitában. Ugyanebben az évben emel panaszt Krisztina lánya ellen, mert az nem hajlandó aláírásával elismerni az első házasságából származó gyermekei anyai örökségének elszámolását. Ez egyrészt azt bizonyítja, hogy első házasságából más gyermeke(i) is volt(ak), másrészt e gyermekei ekkor már valószínűleg nem éltek.
1767-ben felesége özvegyként, peres úton váltja vissza az általa és György bátyja által  korábban elzálogosított szirmai birtokrészt.


- - - « ¤ » - - -

Családfa részlet nézete :
Komlósy György
~1590 - >1648
Szemere Anna
Komlósy Benedek
~1622 - 1692
Pogány Zsuzsanna
~1620 -
Komlósy Ferenc
~1665 - 1706
Becsky Mária
~1670 -
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Dienes Borbála
~1700 - 1725...1747

Komlósy Krisztina
~1720 - >1761
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791

Komlósy Antal
~1751 - 1806
Komlósy Julianna
~1745 - >1778
Komlóssy Zsigmond
1750 - 1822...1831
Komlósy Lajos
~1757 - 1798

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.