A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
kisfaludi komlósi Komlóssy ZsigmondE001
foglalkozás : földbirtokos,táblabíró, szolgabíró       lakóhely: Komlós, Beregdéda
született :1750 Komlós meghalt :1822...1831
apa : Komlósy László anya : Ilosvay-Karácson Júlia
ág :E - kisfaludi ág nemzedékszám :14
Házasság :
Chernel Éva
Ujhelyi Erzsébet

Gyermekek :
Károly
László
Gedeon
Menyhért
Eszter
Krisztina

Komlóson született 1750-ben, mert1809-ben 59 évesnek, 1813.ban 63 évesnek írják.
 A kor szokásához képest igen fiatalon, 21 éves korában 1771-ben fizetés nélküli esküdt.  Az 1778-ban Frigyes porosz király és Mária Terézia közt Német-alföld miatt indított háborúban főhadnagy. 1782-ben és 1784-ben a felvidéki járás alszolgabírójának jelölik, de csak esküdté választották meg 1786-ban is esküdt, de ekkor megkapja a tiszteletbeli szolgabíró címet.  1792-ben és 1798-ban táblabíró, majd szolgabíró. Az 1784 évi Hora-Kloska féle oláh parasztlázadás ellen szervezett beregi lovas bandérium főhadnagya volt. Az 1784. évi nemesi összeírás dédai lakosként, 34 évesnek tünteti fel. 

1780-ban anyja "ügyvédnek vallja" , és megbízza peres ügyeinek intézésével,hasonló megbízást ad neki 1792-ben Antal öccse is. 1786-ban Hadzsega Lukács kövesdi pap egy magtár ügyében perli.1896-ban perli ifj. Zsigmond-B032-t, aki egy kaszálóját elfoglalta.. A pert megnyerte, és birtokába visszahelyezték. 1814-ben a Komlósyak nevében követelte a fiú utód nélkül elhalt Komlósy Ferenc vagyonának elosztását, és a leány-ágnak abból való kizárását. (minden valószínűség szerint Ferenc-B033-ról van szó)

1798-tól Bereg megye" Utakra és vizekre vigyázó szolgabírája a megye felső részében" [Magyar Kurir Nro 46. 1798 jún 12 Magyar Hirmondó 1798. 45.sz.], mely tisztségéről1810-ben korára hivatkozva  lemond, és kéri, hogy Menyhért fiát nevezzék ki (mint írja: „az ifjú kornak tíz esztendeit eskütti hivatalnak viselésében, két esztendőket mint szolgabíró a német világban eskütti fizetéssel töltöttem el”). Az 1809-es nemesi felkelésben már nem vesz személyesen részt, azonban Menyhért fia részvétele miatt pénzbeli hozzájárulást nem vetettek ki rá. 1811-ben több Komlósy nevében jelenti be igényét anyai nagybátyja , IlosvayPéter örökségére.
1814-ben a Komlósyak nevében követelte a fiú utód nélkül elhalt Ferenc vagyonának az elosztását, és a leány ág abból való kizárását.(Ez egy azonosítatlan, csak lány leszármazóval rendelkező, a 18. sz. közepén élt Komlósy Ferenc(B031) létére utal.)
1808-ban Komlóson református kőtemplomot építtet (a szovjet időkben lebontották), előtte az istentiszteletet Zsigmond házában tartották.(1835-ben a család a református egyház javára paplaki telket adományozott.) Mint földesúr a görögkatolikus egyházat is támogatta: 1788-ban a falucskai kántort, 1803-ban parókiát juttatta földhöz és egyéb járandósághoz.
Jobbágyai igazságossága miatt szerették, 1772-ben bíróság elé is állították, mert a megye szerint akadályozta egy bűnöző elfogását. Ugyanakkor hirtelen haragú, öntörvényű, izgága ember lehetet, amiről számtalan kisebb-nagyobb pereskedése tanúskodik . 1781-ben egy temetésen a papi ornátusban lévő Hadzsega Lukács falucskai görögkatolikus papot „megpofozta, megrugdosta és illetlen szavakkal becsmérelte”, mert az  a jobbágyoknak megtiltotta, hogy az úr szineváltozása napján földesuruk trágyáját kifuvarozzák. Az eset perrel végződött.
1796-ban vizsgálatot kér öccse, Lajos(F001) ellen egy útelterelés és egy malom ügyében. Öccse egy irtásföld elvétele miatt viszontperli.
1796-ban Antal (B029) öccse és Károly unokaöccse részére kér a megyei hatóságoktól protekciót, arra hivatkozva, hogy ők a török és francia háborúkban kitüntették magukat. Mivel Antal nőtlen volt, Lajosnak (F001) pedig nem volt Károly nevű fia, a hivatkozott Károly valamelyik lánytestvérének a fia, esetleg apja első házasságából származó, eddig ismeretlen bátyjának lehetett a fia.
1810-ben kérte ifj. Zsigmond(B032), Lajos(F006) és Dániel(F003) felelősségre vonását egy rab erőszakos kiszabadítása miatt. (Dániel itt Zsigmondnak a borosjenői ághoz tartozó unokaöccse, akinek apja és öccse is Lajos. Lehet, hogy az említett ifj. Zsigmond is id. Lajos egy azonosítatlan fia, tehát Zsigmond unokaöccse?)
1817-ben Antalt(F005)egy kondása megveretése miatt perli.
Peres ügyei voltak Lajos öccse özvegyével (csepei Zoltán Klára), a gróf Károlyiakkal és Péchy Lászlóval is.

 Halálának időpontja nem ismert, Bendász szerint 1822-ben még élt, Krisztina lánya halálozási anyakönyvi bejegyzése 1831-ben már néhainak nevezi.
- - - « ¤ » - - -
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 41. - 1999 (Nyíregyháza, 1999) Patay Pál: Beregi harangok c. művében:
"...Komlós.templomának „... Tornyában vagyon edgy 64 Fontos Harangotska, a mellyet maga tulajdon költségén öntetett Tktes idősb Komlóssy SigmondÚr, illyen körül írással: T. Komlósi SigmondT. Csernél Éva Assz. 1793."[ Forrás: a Beregi Református Egyházme­gye egyházai javainak 1808. évi összeírása](Megj.: Az évszám ellentmond Zsigmond feleségeiről való ismeretünknek; talán 1773 lehet a valós?)

Családfa részlet nézete :
Komlósy Benedek
~1622 - 1692
Pogány Zsuzsanna
~1620 -
Komlósy Ferenc
~1665 - 1706
Becsky Mária
~1670 -
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791
Komlóssy Zsigmond
1750 - 1822...1831
Chernel Éva
- 1773

Komlóssy László
1777 - 1832
Ujhelyi Erzsébet
~1760 -

Komlósy Károly
1774 - 1846
Komlósy Menyhért
~1780 - >1842
Komlósy Eszter
~1782 - >1857
Komlósy Gedeon
1784 - 1850...1881
Komlósy Krisztina
~1800 - 1831

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.