A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Komlósy MihályA039
foglalkozás : földbirtokos, alispán, királyi ember
született :~1480 meghalt :>1558
apa : Komlósy Miklós anya : NN NN1
ág :A - ősfa nemzedékszám :7
Házasság :
Ilosvay Karácson Ilona
Dolhay Erzsébet

Gyermekek :
Miklós
László
Anna
Margit

1500-ban Ulászló király Werbőczy István panaszára Zowárdfy György özvegyeKatalin ellen vizsgálat királyi emberei kijelölésekor  " Komlós-i Jánost Mihályt vagy Pétert" nevezteti meg, így születési éve  bizonyára korábbi kell legyen.

1505-ben Perényi Imre nádor az ő, valamint Testvérei: János(A041) és Péter(A038) kérelmére elrendelte Sarkad és Komlós határainak bejárását.
1507-ben testvérével, Péterrel (A038) együtt indíttat vizsgálatot Csaholi Ferenc munkácsi várnagy és klacsnói Gallis István alispán ellen, akik Komlós határában lévő ligeterdőből 15 ökrüket elhajtották.
1512-ben Homoky János tiltakozik Mihály és testvérei: János és Péter, valamint György(A036) foglalásai ellen.
1512-ben máramarosi alispán.
1512-ben Perényi Gábor főispán elfogatta és fogságban tartotta Mihályt, mert parancsát, hogy a Dolhayak zadnyai jószágait dúlják fel, kiküldött társaival megtagadta. (Ebben része lehetett annak is, hogy felesége Dolhay lány volt.). Később elszámolási vitába került a főispánnal, aki pénzt küldött vele az egri gubernátornak,Perényi állítása szerint 290 aranyforintot adott át, Miklós állítása szerint 280 aranyforintot vett át. Tisztázásul kölcsönösen a másik esküjét kívánták, mígnem az ügy 1514-ben Ulászló király elé került, aki a kétszeri fogvatartás ügyében másik eljárást kezdeményezett, a pénz ügyében pedig elrendelte, hogy Komlosy egymaga, személyesen tegyen esküt a leleszi konvent előtt György-nap huszadik napján (máj. 13.) arra, hogy nem többet, csak 280 forintot kapott Perenyitől.
1558-ban fiával, Lászlóval együtt ellentmond Farnosy Mihály munkácsi várkapitány  homoki beiktatásának, ki most Homoki Péter és fiai magtalan kimultával megkapta Homok egész helységét a kuriával együtt. Az ellentmondás alapja az lehetett, hogy Mihály apai  nagyanyja Homoki Anna révén jogot formált az örökségre. 
Második házasságával apósa birtokainak harmadát kapta, azonban az adományt Dolhay Péter 1533-ban visszavonta.

1548 és1555 közötti  máramarosi jobbágyösszeírások szerint Vajnágon, Ujbárdon, Vízközben és Kisbocskón  Komlósy Mihálynak jobbágybirtokai vannak. Mivel ekkor nagyapa Mihály-A039 és unokája Mihály-A051 is él, az egyes birtokok  tulajdonosai biztonságosan nem azonosíthatók. ( A két Mihály létét egyértelműen igazolja az 1555 évi újbárdi jobbágyösszeírás, melyben "Mihály" 2 portával, és "ifjú Mihály" 1 portával szerepel.)- - - « ¤ » - - -


 


 

Családfa részlet nézete :
Komlósi Miklós
~1382 - 1422
Komlósy Gergely
~1421 - >1487
Homoky Anna
~1430 -
Komlósy Miklós
~1450 - >1514
NN NN1
Komlósy Mihály
~1480 - >1558
Ilosvay Karácson Ilona
~1472 - ~1510

Komlósy Miklós
~1500 - <1548
Komlósy László
~1501 - >1558
Komlósy Anna
~1505 - >1549
Komlósy Margit
~1505 - >1549
Dolhay Erzsébet
~1480 - ~1533


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.