A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Komlósy GergelyA019
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember
született :~1421 meghalt :>1487
apa : Komlósi Miklós
ág :A - ősfa nemzedékszám :5
Házasság :
Homoky Anna

Gyermekek :
Miklós
Ilona

1457…1484 között sokszor választották királyi embernek.
Nevével több oklevélben is találkozunk.
1457-ben fiával és testvérével együtt a leleszi konvent előtt megegyezik Ilosvay Karácson Lászlóval, hogy nővérét, Ilonát(A017) apai hozománya fejében néhai férje, Kisfalusi Maxim György birtokaiból miképpen elégítik ki. A megegyezés rövid életű volt, mert a következő évben az Ilosvayak elfoglalják néhai Kisfalusi Maxim György birtokait, Ilonát pedig valamennyi birtokából elűzik. A Komlósyak (Ilona testvérei valamint a család tekintélyes öregjei) ezért pert indítanak Ilosvay Karácson ellen .A per 1460-ban azzal zárul, hogy Ilosvay Karácson 200 aranyforintot fizet a Komlósyaknak Ilona apai öröksége megváltása fejében.
1463-ban Mátyás király anyja, Szilágyi Erzsébet birtokháborítás és 1200 forint kártétel miatt perli Ilosvay Karácson Lászlót.A perben birtokszomszédként  7 élő Komlósy tanúskodik: Gergely(A019), Pál(A016), Mátyás(A054), Mihály(A020), Osvát(A021), András(A015) és Imre(A025). Az erről szóló oklevél azért érdekes, mert az alig két generációval későbbi mohácsi csata után alig találunk élő Komlósy-t!
1463-ban Tamás(A018) testvérével együtt  birtokszomszédként vesz részt Dolhai Ambrus Bereg vármegyei Dolha, Kusnicza, Kereczke, Zadnya, Bronka és Polyána helységek határainak kijelölésében. Ugyanezen ügyben 1468. aug.20-án 50 nemes társaságában  K.  András (A015), Gergely((A019), János (A062) és Pál(A016) esküt tesznek a Vissóyakkal pereskedő Dolhay Ambrus mellett.
1468. aug. 20-án ötvenedmagával tesz esküt Dolhay Ambrus mellett. [Az esküt tevő Komlósyak: Gergely(A019), egy ismeretlen András, János(A062) és egy ismeretlen Pál]
1471-ben Tamás(A018) testvérével együtt Komlósy Páltól(A016) 12 aranyforintért zálogba vett Komlóson két néptelen, és Kövesden egy népes telket.
1472-ben sok Komlósy (Gergely, Tamás, Mátyás, Mihály, Ozvald, János*1, Pál, György, Imre, Bálint és Benedek*2) perli a rozsályi Kun családot, akik Kövesdet megrohanván megsebesítették és megverték a Komlósyakat.
1474. szept. 19-én Az Ilosvayak panaszt tesznek: " az idősebb Iloswai Lászlót, amikor Lomperthzaaz
mezővárosban tartózkodott, szállásán ..., Komlosi Tamás, Gergely, Mátyás, János, Mihály és Ozsvát,... fegyveresen megrohanták, s György nevű familiárisát elvitték, s tetszésük szerinti ideig fogságban tartották."

1476 március 21-én egy bizonyos Ligeterdő nevü, Bilke és Ilosva között fekvő vitás birtokrész felosztásában Komlósy Imre(A025) az Ilosvayak, Komlósy Ozvald(A021) pedig a Bilkeyek képviseletében a vitás erdőbirtok helyszínén Mátyás király rendeletére tanúkihallgatást kívántak tartani, azonban 6-6 fogadott bíró, köztük a Bilkeyek,részéről Komlósy Tamás(A018) s az Ilosvayak részéről Komlósy Gergely(A019) egyességet hoztak létre a perlekedő felek között s az erdőt kétfelé osztván, új határjelekkel elkülönítették.
1477-ben András(A015) komlósi és kövesdi birtokait a komlósi udvarházzal együtt Jánosnak (A062), és elhalt unokatestvére, Miklós fiának,  Gergely-A019-nek adományozza azzal a kitétellel, hogy őt élete végéig eltartani kötelesek.
1479-ben Gergely és Tamás(A018) perlik Viski Orosz Lőrincet ,mert az elfoglalta vajnági és ujbárdi birtokukat. Ez ügyben 1480-ban is keletkezik egy irat, melyben Viski Orosz Lőrinc a Komlósiakat perli önkényes foglalásuk miatt., Bedő Péter özvegyét és fiait pedig azért perlik, mert nevezett birtokokra vonatkozó okleveleket maguknál tartották, és azt kiadni vonakodtak.
 Utolsó ismert említése1487. nov.15-én kelt: ekkor többekkel együtt Komlósi Gergelyt‑A019 és Tamást‑A018 tanúvallomás tételre idézték, de a kirendelt királyi ember „Mihály-nap nyolcadán negyven napig várt”. A megidézetteknek"egy királyi halasztólevél értelmében a leleszi konvent vizsgáló-, idéző- és megintő levele értelmében kellett volna megjelenniük, és húsz jobbágyukat, valamint nemtelen familiárisaikat (familiares ignobiles) előállítaniuk. A meg nem jelenésért a szokásos bírságban, a jobbágyok és a familiárisok elő nem állításáért fejenként egy márkára bírságolja őket."


*1Ugrin ágbeli, azonosítatlan leszármazású.(Talán Ugrin egyik fiának leszármazottja)
*2Azonosítatlan személy
- - - « ¤ » - - -


 

 

 

Családfa részlet nézete :
(Komlósi) Mihály(Torpa)
~1315 - >1360
Komlósi Ugrin/Ugron/László
~1350 - 1417...1430
Buth NN
Komlósi Miklós
~1382 - 1422
Komlósy Gergely
~1421 - >1487
Homoky Anna
~1430 -

Komlósy Miklós
~1450 - >1514
Komlósy Ilona
~1470 - >1560

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.