A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Komlósi MiklósA006
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember
született :~1382 meghalt :1422
apa : Komlósi Ugrin/Ugron/László anya :(vajnági) Buth NN
ág :A - ősfa nemzedékszám :4

Gyermekek :
Ilona
Gergely
Tamás

1412-bem indította Koriatovics Tódor a Komlósiak ellen azt a pert, mellyel a munkácsi vár jobbágyaivá kívánta őket minősíttetni:

Júl. 2. (Bude, in visit .) Zsigmond. a leleszi konventhez.: Illustris principis domini Theodori ducis Podolie avunculi nostri panaszából értesült, hogy a Mukach nevű várához tartozó Komlós és Kwesd birtokokat Komlos -i Vgrinus fia: Miklós és más ottani nemesek a magukénak állítva, azokra Rozgon-i Simon országbíró által Bereg megye közgyűlésén a maguk számára megerősítő oklevelet állíttattak ki, amelynek erejénél fogva őt perbe vonták, per completiones terminorum a birtokot megnyerték, és az országbírói ítélet értelmében most be akarják magukat iktattatni. Mivel a megerősítő oklevelet, amelynek erejénél fogva a fenti nemesek a birtokokat a magukénak állították, valamint az e tárgyban kelt valamennyi oklevelet személyesen akarja felülvizsgálni, a várhoz tartozó Komlós és Kuesd birtokok iktatásához ne küldje ki megbízottját, hanem idézze meg a Komlos -i nemeseket az ügyre vonatkozó összes oklevelükkel együtt személyes jelenléte elé — bárhol tartózkod jék is — Szt. Mihály nyolcadára. .

1416-ban Dolhay Szaniszló 50 márka kártérítésre pereli Miklóst és testvérét Jánost, mert nem tartották be azon egyezséget, melyet a Dolhayak 70 sertésének elhajtása és két emberének fogva tartása miatt választott bírák előtt kötöttek.
 1417. jun.9-én a Dolhayak átíratják Koriatovics Tódor 1375. jún. 22-i oklevelét, melyben Komlós és Sarkad közötti birtokhatárt jelölik ki. Az újkori vizsgálatok azonban kiderítették, hogy az 1375-ös oklevél nyilvánvalóan hamisítvány, mert Koriatovics csak 1395-ben jött Magyarországra.

Miklóst több ízben jelölik királyi embernek (1416, 1417, 1419)


Halálának időpontját két oklevél alapján határolja be: 1421. nov. 9-én egy peres ügy tárgyalását „vízkereszt nyolcadára” (jan 6+8=14) halasztják, a halasztott tárgyaláson is ő az alperes képviselője. Másrészt 1423. jan. 7-én kelt oklevél „Komlos-i Ugrin fia: néhai Miklós”-ként említi.
Ugyanezt az évszámot igazolja az a 1423. jan.7-i oklevél, melyben Zsigmond engedélyezi Dolhai Szaniszló György és Bogdán nevű testvéreinek, hogy Komlósi Miklós Szaniszló ellen indított határkiigazítási perében akkori királyi szolgálatuk miatt elmaradt a tanúvallomásukat utólag megtehessék. Az oklevél előzményként az alábbiakat tartalmazza: ” néhai Miklós harmad éve az ő Bereg megyei Komlós nevű birtoka, valamint Szaniszló, György és Bogdán Sarkad, más néven Fedeles birtoka között esedékes határkiigazítás ügyében közös tanúvallatás formájában bizonyító eljárást eszközölt ki”. A határkijelölés megtörténtét Miklós leleszi prépost 1423. okt. 19-én  jelenti a nádornak.
 


 


 


 

Családfa részlet nézete :
(Komlósi) Miklós
~1290 -
(Komlósi) Mihály(Torpa)
~1315 - >1360
Komlósi Ugrin/Ugron/László
~1350 - 1417...1430
Buth NN
Komlósi Miklós
~1382 - 1422

Komlósy Ilona
~1410 - >1460
Komlósy Tamás
~1421 - 1488
Komlósy Gergely
~1421 - >1487
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.