A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy LajosF036
foglalkozás : erdész       lakóhely: Nagybocskó, Miskolc
született :1890.09.14 Beregleányfalu meghalt :1981.12
apa : Komlósy Bertalan anya :pinkóczi Tóth Mária
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :18
Házasság :
Zaymusz Mária

 

Születési dátumára ellentmondó adatkat találunk:Magyar nemzetségi zsebkönyv: 1892. márc. 12. ill. gimnáziumi nyilvántartáa: 1890. szept. 14.(utóbbi hivatalosabbnak tűnik)  1903-ban beiratkozik  a munkácsi Állami Gimnáziumba. Rá vonatkozik  a  HIVATALOS KÖZLÖNY 1909-08-15-i  írása: " A munkácsi állami főgimn igazgatója jelenti, hogy az 1908—9. tanév folyamán bizonyítványmásodlatot nyertek a következő tanulók....  Komlósy Lajos, szül. 1890. szept. 14., Leányfalván, Bereg m., ref. vallású,1903—4. tanév I/B oszt. bizonyítványáról .... ". 

Életéről nem sokat  tudunk - ifjú éveiről semmit.
Ő volt az Erdészeti Lapok 1930.májusi számában megjelent,majd egy év múlva is megismételt  alábbi apróhirdetés feladója:"A csehek által kiüldözött 39 éves pagonyerdész, ki a Kárpátokban 18 éven át 10000 hold őserdőt önállóan kezelt, vadászatban teljesen jártas, állást keres. Komlóssy Lajos, Miskolc, Lévay József-u. 65. "  (Ha 16 évesen kezte erdészeti pályáját, akkor 34 évesen, tehát 1926 körül - de a hirdetés dátuma szerint legkésőbb 1929-ben települhetett ki Kárpátaljáról.
1938-ban italkimérési kihágás miatt a Pénzügyi Közlönyben [1938-12-10] körözik Miskolcon "Komlossy Lajos 48 éves beregleányfalvai születésű ref OTI pénztári megbízott szüleinek neve néh Komlóssy Bertalan Tóth Mária" . Ugyanezért keresik Ungvárról 1941. nov.20 -án [volt tartózkodási hely Nagybocskó megjelöléssel]
1940-ben Perecsenyben (Ungvár mellett) m. kir. erdőőrré, 1943-ban Rahón főerdőőrré nevezik ki. A II. világháború után visszatért Miskolcra.1946-ban a miskolci vendéglősök között igazolási eljárása volt.

("Miskolcon betőrő járt Komlossy Lajos vendéglős pincéjében és 30liter bort ellopott." [MISKOLCI HIRLAP 1947-10-28] 1946.ban az erdőhivatali altisztek létszámából  - mint ismeretlen tartózkodási helyű személyt - sok társával együtt őt is törlik.

1935 és 1940 között kötött házasságot Zaymusz Máriával, aki két lánygyermekét vitte a házasságba. Közös gyermekük nem született.

Halálhíre: " Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk id. KOMLÓSSY LAJOS temetésén megjelentek, sírjára . virágot, koszorút helyeztek el részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család." [ ÉSZAKMAGYARORSZÁG 1981-12-28]

Felesége 1970-es halálhíre Miskolcról:  "Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, testvér és rokon KOMLÖSSY LAJOSNÉ Zaymus Mária életenek 71. évében, hosszas betegség után elhunyt. Temetése május 16-án délután 4 órakor, a Mindszenti róm. kat. temető ravatalozójából. Kardos és Lollok család" [ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 1970-05-16 ] Az, hogy a  búcsúztató családtagok között Lajos nem szerepel, arra utal, hogy korábban elválhattak. 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Bálint
1823 - 1891
Vass Lujza
~1837 - 1909
Komlósy Bertalan
1862 - >1918
Tóth Mária
~1870 - >1940
Komlóssy Lajos
1890 - 1981
Zaymusz Mária
~1900 - 1970


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.