A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy BálintF012
foglalkozás : földbirtokos, alszolgabíró       lakóhely: Komlós,Beregszász
született :1823.03.16 Komlós meghalt :1891.04.07 Komlós
apa : Komlósy Lajos anya : Komlósy Karitász
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :16
Házasság :
Vass Lujza ( 1857 - )

Gyermekek :
Kálmán
Bertalan
Bálint-Elek
Lajos

Lajos testvérével ikerként született.
Késmárkon végzett középfokú tanulmányok után az Eperjesi Evangélikus Kollégiumban folytatott felsőfokú jogi tanulmányokat :

"Komlósy, Valentinus, hungarus, ref, sz: 1823.3.1. Komlosino (Komlós 8, Hmilnik UA), a: c. assessor, be(iratkozott): 1840.9.2. J 3, e. isk(előző iskolái): Késmárk, megjegyz: examine terminate(záróvizsga) d 27 jun 1841 cum tst [248 5; 249 28; INF 1841-6] " [Kónya Péter: Az EPERJESI KOLLÉGIUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI 1667-1850 ]

1862-ben alszolgabíró.1857-ben Beregszászon  feleségül vette szigeti Vass Lujzát.
1857-ben az 1853-as úrbéri pátens földtehermentesítési és kárpótlási eljárásában a  jobbágyfelszabadításban érintett   ugocsai Dubróka és Rákócz községbeli birtokaiért 1434 Frt kárpótlást és 185 Frt 37 kr.  késedelmi bérleti díaít , az ugocsai Zalacskán, Pálfalván és Kövesden lévő birtokaiért 3150 Frt  kártérítést és 1717 frt késedelmi díjat , összesen tehát  6187 Frt-ot kap. Ez  akkor megfelelt 73,2 kg színezüstnek, 2019-es áron kb. 10,7 milló Forintnak. máramarosi Herincsén lévő 1 jobbágytelek után 225 Frt kártérítést kap.  Ikertestvérével a szatmár megyei Majtison lévő birtokaik után járó kártérítési tárgyalást 1859. június 24-re tűzte ki a szamári  megyetörvényszék.
1876-ban a földadóbizottság  vereczkei járásbeli  becslőbiztosává nevezik ki. 1877-ben  a megye legtöbb adót fizetői között említik.

1872-ben a baloldali országos pártválasztmány. Bereg-megyei választmányának a tagja.
Az 1881-ben alakult Bereg megyei Függetlenségi Párt választmányi tagja. 1884-ben a megye legnagyobb adófizetői között említik. 1886-ban a Beregmegyei Magyar Közmüvelődési Egyesület“ tagja.

Tagja volt a Bereg-megyei Közművelődési Egyesületnek.

1878-an végrehajtást kezdeményez Mauszkopf Mózes komlósi lakos ellen ( aki később Albert-E008 birtokait megszerzi) 400 Frt és járulékai követelésének behajtására.1885-ben a Munkácsi Népbank közösen, mindkettejük ellen kezdeményez végrehajtási árverést..

A századforduló előtt még jelentősebb birtokkal nyilvántartott két beregi Komlósy  egyike; összesen 212kat. hold birtokkal (ebből szántó:140kh, kert.1 kh, rét.33 kh, legelő:36 kh) [Németh József: Magyarország földbirtokosai 1893 Budapest]

Mint a  korban élt Komlósyak többsége, ő is eladósodik. 
1886-ban a szepesi városi takarékpénztár 480 frt és járulékai fejében  árverést kezdeményezett a komlósi 5. sz telekjegyzőkönyv szerinti birtokaira 8052 frt kikiáltási áron.

Több ellene indított árverésről szóló híradás közül a birtoklista igen bő volta és az adósság illetve az árverésre bocsátott ingatlanok nagy értékaránytalansága miatt  egyet bemutatunk.:

"A beregszászí kir. tszék tkvi osztálya részéről köztudomásra hozatik, miszerint özvegy Kniszner Frigyesnének Komlóssy Bálint ellen 48 frt 48 kr s jár. erejéig terjedő követelés behajtása iránti ügyében a területén fekvő komlósi 5. sz. tjkvi 7, 24, 29, 41. és 63. hrsz. belsőségeknek Komlóssy Bálint nevén álló felerészei 1600 frt s ugyanazon tjkvi 73, 77, 84, 89, 98. 102, 111, 119, 236, 268, 276, 848, 450, 517, 520, 524, 536, 522, 541, 547, 560, 938, 959, 962, 977, 1998, 2075, 2085, 2099, 2121, 2130, 1167, 2141, 2157, 2179, 2275, 2418, 2440, 2458, 2537, 2562, 2646, 2652, 2861, 2666, 2679, 2694, 2697, 2702, 2711, 2713, 2717, 2719, 2721 2734, 2736 2738, 2744, 2747, 2749, 2752, 2758, 2761, 2767, 2769, 2771, 2774, 2789, 2795, 2798, 2803, 2809, 2813, 2816, 2823, 2828, 2831, 2834. és 2690/a, hrsz. ingatlanoknak ugyan csak Komlóssy Bálint nevén álló 1/2 része* együtt 7252 frt kikiáltási árakkal szükség esetén fokozatos lejebb szállítással alább is 10% bánatpénz vagy egy és fél annyi értékü óvadékképesnek nyilvánított értékpapírok előlegi letétele s három részletben az árverés napjától számítandó egy, két és három hónap alatt 6% kamatokkali fizetés kötelezettségével 188., évi szeptember hó 28-án d. e. 10 órakor a beregszászi kir, tvszék pertári helyiségében nyilvános árverésen el fognak adatni ." [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1888-08-04  ]

* a birtokrészek másik fele gyermekei nevére van írva, melyet 1892-ben a kir. kincstár Bálint 719 frt 271/2  kr. tőketartozása és járulékai ügyében árverezteti.

Családfa részlet nézete :
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Bálint
1823 - 1891
Vass Lujza
~1837 - 1909

Komlósy Kálmán
1860 - >1901
Komlósy Bertalan
1862 - >1918
Komlósy Bálint-Elek
1864 - 1944
Komlósy Lajos
1872 - >1926

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.