A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlósy László KárolyF053
foglalkozás : erdész       lakóhely: Munkács, Dombostelek
született :1901.04.01 Munkács meghalt :1974.01.09
apa : Komlósy Bertalan anya :pinkóczi Tóth Mária
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :18
Házasság :
Bilej Júlia

Gyermekek :
Ervin
Magdolna

Kezdetben azonosítatlan személy, azonban az előkerült információk alapján egyértelműen Bertalan-F019 fia, akit 1907-ben  veszett kutyájuk megmart, és a Pasteur-intézetbe szállítottak. Sokáig azért  nem derült ki családi kapcsolata, mert ruszin felesége miatt a család kitagadta.

A rá vonatkozó információk: 

1911-ben beiratkozik  a máramarosszigeti gimnázium 1. osztályába, de év közben kimaradt. További iskolai nyoma nincs.

Szeghalmy Gyula - Felvidék (Budapest, Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, 1940) c. könyv" Személyi adattár"fejezetéből:

"komlósi Komlósy László
A "Szolyva" RT erdésze Dombosteleken
1901-ben született Munkácson. Máramarosszigeten négy gimnáziumot és erdészeti szaktanfolyamot végzett. 1917-ben Sztrij-ben beállt a Lengyel Légióba,az orosz és olasz fronton harcolt, majd hadifogságba esett. 1921-ben tért vissza Munkácsra, a csehek besorozták, és mint szakaszvezető két évet szolgált.
1924-31-ig a "Szolyva " falepárló Rt-nél mint vágáskezelő működött, majd hét évig varrógépügynök volt.
1938-ban kémkedéssel gyanúsítva a csehek öt hónapig vizsgálati fogságban tartották. Ez után a "Magyar a magyarért" mozgalom irodájában működött. 1931-ben hazament Dombostelekre, de az ukránok letertóztatták, és csak a Kárpátaljára bevonult csapatok szabadították ki .Jelenleg (1940) a "Szolyva" erdésze. Felesége Bilej Júlia, gyermekei Ervin és Magdolna." 
E forrásban szereplő előnév egyértelműen utal a beregi ághoz tartozására.
1940-ben "A m. kir. földmívelésügyi miniszter az államerdészeti altisztek személyzeti létszámába... Komlósi Komlósy Lászlót (Dombostelek, szolyvai járás), . m. kir. erdőőrökké" nevezte ki. [ FÖLDMÍVELÉSI ÉRTESÍTŐ 1940-04-10] 
1943-ban Nemzetvédelmi Keresztet kap:" Magyarország Főméltóságu Kormányzója Budapesten, 1943. évi október hó 27. napján kelt legfelsőbb elhatározásával az alább felsoroltaknak a Nemzetvédelmi Keresztet méltóztatott adományozni : Komlóssy László állami erdész (1901. Munkács)" [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1943-11-14 ]
 Vonatkozhat rá  a kassai kir . törvényszéken tárgyalt ügy:"A kassai törvényszék ötöstanácsa Komlósi László erdészt a magyar állam és nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség cimén vonta felelősségre, mert a mult év elején egy korcsmában ócsárló kifejezéseket használt a magyarsággal szemben. Az egyik vendég felháborodáson arculütötte Komlósit, a másik pedig a rendőrségre vitte igazoltatás végett. A főtárgyaláson ittassággal védekezett a vádlott, akit tizenötnapi fogházra ítélték. [MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ 1940. feb. 8.]
 Valószínűleg ő az a Komlósy L.  nagybocskói erdészeti irodavezető, aki 1941-ben  a vértanúhalált halt erdészeti- és vadászati alkalmazottak emlékművére 1 P-t adományoz (Erdészeti lapok 1941. márc.)
  

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Bálint
1823 - 1891
Vass Lujza
~1837 - 1909
Komlósy Bertalan
1862 - >1918
Tóth Mária
~1870 - >1940
Bilej Júlia
- 1986

Komlósy Ervin
1927 - 1977
Komlósy Magdolna
~1925 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.