A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy VilmosH056
foglalkozás : tisztviselő       lakóhely: Budapest
született :1888.02.27 Bihar meghalt :1951.01.25 Budapest
apa : Komlóssy Márton György anya : Zalányi Mária
ág :H - bihari töredék
Házasság :
Ágoston Vilma ( 1929-10-14 - 1937-03-24 )
Eőry Lujza
Szilbermann Aranka ( 1910 - 1929 )

Gyermekek :
László


 1914-ben az igazságügyminiszter Komlóssy Vilmos világosi járásbirósági napidijast a devecseri járásbírósághoz helyezte át.

Egy 1916-ban megjelent apróhirdetés: "Dávid Károlyt és nejét, Komlóssy Máriát, (Apáca, Brassó) teljes ellátásra várja Komlóssy Vilmos (Devecser)."  A keresett személy bizonyára Vilmos rokona.

1922-ben a devecseri kir. járásbírósági ügyészséghez beosztott nevelőotthoni tisztként nyugdíjazzák., még ebben az évben  Budapesten céget alapít. 1922-29 között cégbírósági bejegyzések szerint bankbizományi és értékpapirkereskedői iparüzlet-tulajdonos, Bp. V, Nádor-u. 26. székhellyel.

1929. október 14-én kötött házasságot  Ágoston Vilmával.Fennmaradt házassági anyakönyve szerint római katolikus apja néhai Komlóssy Márton György,  anyja néhai Zalányi Mária, foglalkozása szerkesztő. Házasságukat 1937.márc. 29-én felbontották.

1941-ben " felvételét kéri A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
: A Könyvkiadók Szakosztályába: Komlóssy Vilmos, Bp., VI., Vilmos császár-út 21."

 

1944-ben megalapítja a KOMLÓSSY KÖNYVKIADÓ-t,  a cégjegyzési iratok szerint telephelye: Budapest, VI. ker., Eötvös-utca 37. sz. lakcÍme. V., Vilmos császár-út 26.
Kb. 1910-ben házasságot kötött Szilbermann Arankával akitől 1929 előtt elvált. Fiuk László 1911-ben született, aki a szülők válása után először pár hónapig az anyánál, azután az apánál volt elhelyezve

Második házasságát 1929-ben kötötte Ágoston .Vilmával; 1937-ben elváltak
Harmadik felesége Eőry Lujza.

1931-ben a kiskorú Kónya Klára gyámoltja részére 32 P 80 fillér nevelési járulékot állapítanak meg.[PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1931.09-10] A gyermek az1931-ben meghalt Kónya Lajos vármegyei nyugalmazott iroda­segédtiszt árvája, azonban Vilmos gyámságának oka és körülményei ismeretlenek.

 1945-ben a Nemzeti Bizottság tagja: "A Magyar Elekthermax Részvénytársasághoz a budapesti Nemzeti Bizottság által kiküldött igazolóbizottság felhívja mindazokat, akik fent nevezett, vállalatok alkalmazottaina, továbbá utóbb nevezett vállalat igazgatósági és feliigyelóbizottsiági tagjaink olyan  magatartásáról tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, nyilaso,. fasiszták, németbarátok voltaik, bejelentéseikeit 8 napon belül a bizottság elnökénél, Komlóssy Vilmosnál (Budapest X, Szalóky ucca 27) tegyék meg." [NÉPSZAVA 1945-07-01]

A Mindszenthy perben népbíró. ( 1949. január 24. - ÁVH-s javaslat a bíróság összetételére
Az Államvédelmi Hatóság javaslatot tesz Mindszenty József hercegprímás és társai elleni ügyben eljáró bíróság személyi összetételére – dr. Olti Vilmos elnök, Aranyos István BESZKERT főtiszt az MDP részéről, Pós János BESZKERT tiszt az MDP részéről, Komlósi Vilmos menetrend szerkesztő* az FKGP részéről " ; "...Komlósy Vilmos kisgazda és Czéh József parasztpárti népbírák enyhébb ítéletet próbáltak kiharcolni")


Az ő munkája: Vasuti utmutató menetrendkönyv. (A visszatért erdélyi és bácskai menetrendekkel.) 1941 nyár.
Szerk. és kiadja: Komlóssy Vilmos. Bp., 1941.

BUDAPESTI KÖZÉLETI NÉVMUTATÓ 1945-1950 (BUDAPESTI FŐVÁROS LEVÉLTÁRA KIADVÁNYAI Levéltári dokumentáció 4. BUDAPEST, 1980):" Komlóssy Vilmos (Bihar, 1888-1951), MÁV-tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945-1949-ben a X. ker. Nemzeti Bizottság tagja. 1948 végétől alelnöke. - Köztársasági Érdemérem.'"

Halála dátumát gyászjelentése és -hibásan- egy hagyatéki okirat tartalmazza: Budapest Főváros Levéltára HU BFL - XXV.151 - 1951 - 0398 végrendelet nélküli halálozás miatti hagyatéki ügy; Komlóssy Vilmos, elhalálozás ideje1951. 06. 25. :utolsó lakóhely: Budapest I. Szabó Ilonka u. 11
Fia egy kivándorlási okirata szerint: " his father, Mr. Komlossy Vilmos at Horanszony u. 3, Budapest. "-ami helyesen Horánszky u.t.

  Bihari ághoz tartozására a BUDAI NAPLÓ 1936-10-22 híradása egyértelmúen utal: "... ismét megjelent komlósi és kiscsöpényi Komlóssy Vilmos szerkesztésében és kiadásában a „Vasúti Útmutató“ zöld menetrend."

Életkora alapján apjaként Antal-H049 valószínűsíthető. fentebb említett Komlóssy Mária pedig talán a  testvére.

 

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Márton György
~1850 - <1929
Zalányi Mária
~1850 - <1928
Komlóssy Vilmos
1888 - 1951
Ágoston Vilma
1890 - 1964

Eőry Lujza
1900 - >1958

Szilbermann Aranka
~1893 -

Komlóssy László
1911 - 1990

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.