A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
csöpényi és komlósi Komlóssy JózsefH040
foglalkozás : pap, papneveldei aligazgató       lakóhely: Nagyvárad, Rozsnyó
született :~1795 meghalt :1886 Nagyvárad
apa : Komlóssy István anya : Conja Borbála
ág :H - bihari töredék nemzedékszám :3

Édesapját kisgyermekként veszítette el, csak feltételezzük, hogy apja első házasságából származik. 1842-ben apai jogán igazolják a Bihar vármegyei nemesek között.
Létét Károly unokaöccsének a gyászjelentése  is igazolja. 1813-ban és 1814-ben Nagyváradon joghallgató,majd ügyvéd, később pap.

1842-ben - fivéreivel és unokaöccseivel együtt - Bihar megyében igazolta nemességét. Az igazolás alapja az 1754/55 évi országos nemesi összeírás Sáros vármegyei listája volt, melyben - István -H047 igazolt Sáros vármegyei nemesként szerepel.:. 
 A rozsnyói papnevelde aligazgatója volt. [Magyar Sion 2. évf. 1864]  1841-ben 28 rozsnyói polgár társaságában adakozik Kliegl József nyomdász - később méltatlanul elfeledett - nyomdai szedőgép találmányának támogatására.
   1815-ben  - kanonokként - előfizető imrési Homonnay Imre: „Beszélgetés a versíró és a halál köztt: az emberek végvallomása”c könyvre. 1853-ban már bizonyára nem aktív, mert egy jótékonysági adakozással összefüggésében Ó-pályi illetékességűként említik. 1859-ben nyug.papneveldei aligazgatóként a Szent István társulat tagja a nagyváradi egyházmegyében

Megj.: Fennmaradt Komlóssy Józsefnek a vaskapui Drenkován1841. jun 19-én Széchenyi Istvánhoz írt levele; feltételezzük, hogy ő írhatta.

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Péter
~1730 -
Reviczky Ágnes
~1735 -
Komlóssy István
~1755 - ~1804
Conja Borbála
- ~1800
Komlóssy József
~1795 - 1886

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.