A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
kiscsöpényi komlósi Komlóssy IstvánH046
foglalkozás : ügyvéd, szolgabíró       lakóhely: Nagyvárad
született :~1803 meghalt :1854...1867
apa : Komlóssy István anya : Sántha Erzsébet
ág :H - bihari töredék nemzedékszám :3
Házasság :
Tokody Karolina ( - 1840 )

Gyermekek :
Kornélia
Ida
Paulina

Valószínűleg apja második házasságából született.1830. aug.5-én Váradolasziban kötött házasságot Tokody Karolinával.  1842-ben - fivéreivel és unokaöccseivel együtt - Bihar megyében igazolta nemességét. Az igazolás alapja az 1754/55 évi országos nemesi összeírás Sáros vármegyei listája volt, melyben - István -H047 igazolt Sáros vármegyei nemesként szerepel.:. Ugyanebben az évben a nagyváradi egyházi sematizmus szegények ügyvédjeként (advocatus pauperum) említi.

Ügyvéd, 1839-ben a "nagyváradi görögkatolikus püspökség fiskálisa"-ként aláírásával hitelesít egy birtokmegosztási térképet:
" Ezen peres erdıőrészen 1100 négyszeg ölivel számítva 40946/8 holdakat, mellyekből az 1839ik év augustus hó
14-én barátságos úton végre hajtott kettévágás által a n. m. N. Váradi Deák Püspökség uradalmának jutott …
rész … a n. m. N. Váradi Görög Egyesült Püspökség uradalmának jutott ugyantsak … rész. Két egyenlő részre felosztódott Nádasdÿ Jósef mérnök által. Ezen földabroszra tett villongás alatt létezett tér, hogy a kijelelt vonalok szerént köz megeggyezésünknél fogva osztódott fel ezennel mind két részrül hitelezzük. Költt V. Olasziban septem. 4én 1839. / Komlósy István m.k. mint n. m. NV. D. Püspökség fiscalissa / Kaffka Károly m.k. a m.belényesi uradalom (r. ügyvédje) "


1840-ből fennmaradt Komlóssy István(Csöpényi) és Tokody Karolina (Szent-Andrási) válóperéről szóló egyházi feljegyzés. Ő az első Komlóssy, akinek hivatalos válásáról tudunk. Utódjának nincs egyértelmű nyoma, de szinte bizonyossággal feltételezzük, hogy  Paulina (H048 ) az ő lánya.
1843-ban ügyvédként Jezerniczky Károly megbízottjaként vásárol földet.
1845-ben "központi szolgabíró", a Debreceni Levéltárban fennmaradt egy 1846. febr.1-i levele, melyen  aláírása mellett  címeres pecsétje is látható./A címer eredete nem ismert/. 1848-ban is központi szolgabíró. 1850-ben a Bihar megyei törvényszék ülnöke,1854-ben" Délbihar megyei császári és  királyi törvényszékiszéki ülnök s kiküldött biró." -ként ír alá egy csődeljárásról szóló hirdetményt. 1854. szept.26-án  ideiglenes, főtörvényszéki tanácsosként említik;  ez az utolsó hivatalos nyoma.


Valószínűleg ő volt az a Komlóssy István, aki 1850. júniusáig  a Bihar megyei Levéltár levéltárosa volt:" Komlóssy István 1850. júniusában átadta a Bihar megyei Levéltárat Jakab Sándornak".
 

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Péter
~1730 -
Reviczky Ágnes
~1735 -
Komlóssy István
~1755 - ~1804
Sántha Erzsébet
Komlóssy István
~1803 - 1854...1867
Tokody Karolina
~1810 - >1855

Komlóssy Ida
1836 - >1868
Komlóssy Paulina
~1832 - 1906
Komlóssy Kornélia
1834 - 1883

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.