A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy AnnaK005
      lakóhely: Budapest
született :1873.01.08 Nagytapolcsány meghalt :1960.11.26 Máriaremete
apa : Komlósy Ferenc anya : Sztraka Mária
ág :K - tapolcsányi töredék nemzedékszám :4
Házasság :
Jeszenák István ( 1897-01-12 - )

Férje királyfia-i báró Jeszenák István, a belügyminisztérium "valóságos belső titkos tanácsosa". Férje halála után egykori cselédjük máriaremetei házában élt, ott is halt meg (Bp. II. Bulcsu vezér u 3). A tulajdonában lévő családi értékek eltűntek.

Leszármazottjuk nem volt, kupai Molnár Edit /édesanyja:Komlóssy Margit-K006/ közlése , mely szerint   csak egyetlen fiuk született, aki kisgyermekkorában meghalt.

Eljegyzését a helyi sajtó (ESZTERGOM és VIDÉKE 1896. augusztus 2.) közölte, de egy sajtóhiba miatt kellemetlen helyreigazítási ügy lett belőle:
"Eljegyzések. Immár állandóvá kezd lenni rózsaszínű rovatunk, ami bizonyára nagy gyönyörűségére szolgál olvasóinknak, íme a legújabb érdekes Hymen-hír: Báró Jeszenák István csász. és kir. közös hadseregbeli hadnagy eljegyezte Komlóssy Annát, dr. Komlóssy Ferenc prépost kanonok főtanfelügyelő kedves leányát. A sok jókivánat közül nem hiányozhatik a mienk sem ; nagyon sok boldogság legyen osztályrészük. —"
És néhány nap múlva a helyreigazítás: " Eljegyzés. Báró Jeszenák István csász. és kir. közös hadseregbeli hadnagy eljegyezte Komlóssy Annát, dr. Komlóssy Ferencz prépostkanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő kedves testvérhugát. — Kötelességünknek tartjuk újból hozni ezt az érdekes és örvendetes hirt, amely legutóbbi számunkban nyomdai tévedés folytán a legbántóbb módon elferdítve közöltetett. Őszintén sajnáljuk ezt annál inkább, mert dr. Komlóssy Ferencz úr nagy munkássága, kiváló egyénisége s önzetlen, nemes törekvései iránt, mint azt olvasóink legjobban tudják, mindég a legnagyobb érdeklődésijei s devócióval viseltettünk s a hir mindnárom szereplője mindenkor kiváló tiszteletünk tárgya volt. S midőn férfias kötelességünknek ismerjük a legkinosabban bennünket érintő nyomdai hiba miatt sajnálkozásunkat e helyen is kifejezni, méltó megdöbbenésünket sem hallgathatjuk el a fölött, hogy akadhattak olyanok is, akik ez ügyben fel merték rólunk tételezni a szándékosságot. A szerkesztő. "
És az esküvő:

"Jeszenák István báró ma délelőtt vezette oltárhoz Esztergomban Komlóssy Anna kisasszonyt, Komlóssy Ferenc dr. esztergomi kanonok és országgyűlési képviselő testvérhugat. Az esketési szertartást Komlóssy Ferenc dr. kanonok végezte fényes papi segédlettel." [BUDAPESTI HIRLAP 1897-01-12 ]
Az esküvőről szóló részletes tudósítást Dokumentumaink között közöljük.
 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Ferenc
~1755 - <1838
Penninger Katalin
~1765 - 1838
Komlóssy József
1786 - >1838
Paulovits Katalin
~1788 - >1845
Komlósy Ferenc
1825 - 1878
Sztraka Mária
1836 - 1903
Komlóssy Anna
1873 - 1960
Jeszenák István
1873 - 1929


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.