A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
kiscsöpényi komlósi Komlóssy KarolinaH009
született :1826.12.27 meghalt :1888.03.11 Nagyvárad
apa : Komlóssy Pál anya : Kollner Anna
ág :H - bihari töredék nemzedékszám :4
Házasság :
Zilahy Lajos ( - 1888-03-11 )

A jobbágyfelszabadítást követő kártalanítás kedvezményezettje: "A f. é. január havában ismét nagyszámú közbirtokosok nyertek megszűnt úrbéri haszonvételeikért előlegezéseket...A nagyváradi kerületben:l..., Komlossy Karolina 56 ft 15 kr.",[GAZDASÁGI LAPOK 1851-02-28]

Testvérnénje, Petronella halála után1866-ban feleségül ment  sógorához, Zilahy Lajoshoz., hogy nénje 11 gyermekének a felnevelését biztosítsa. Három közös gyermekük is születhetett, mert  unokája,  az író Zilahy Lajos egy helyütt azt írja, hogy nagyapja "14 gyermekkel szaporította a hazát". Ismert gyermekei : Z. Viola és Gyula., a harmadik valószínűleg Irma, aki házasságkötéséről 1883 május1-én számol be  a FŐVÁROSI LAPOK.
Haláláról a FŐVÁROSI LAPOK 1888. márc. 15-i száma ad hírt: "Nagyváradon elhunyt Zilahi Lajosné szül, Komlóssy Karolina asszony, 62 éves korában."

 

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Péter
~1730 -
Reviczky Ágnes
~1735 -
Komlóssy István
~1755 - ~1804
Conja Borbála
- ~1800
Komlóssy Pál
1796 - 1855...1856
Kollner Anna
~1796 - <1888
Zilahy Lajos
1817 - 1894


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.