A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy Rozália EmmaF027
      lakóhely: Tiszakeresztúr
született :1865.07.02 Tiszakeresztúr
apa : Komlósy Lajos anya :runyai Soldos Piroska
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Mándy Ferenc

Férje Mándy Ferenc. Lányuk Mándy Julianna, aki K. Antal (I010) felesége lett. További gyermekeik:  Ferenc( 1909-ben konfirmált Tiszakeresztúron), János, Gyula,Lajos,Piroska és Ilona.

Apja első házasságából származó féltestvére: Szeréna férje Tolvay Gyula nyilván az apai örökség fölötti vita kapcsán kezdeményezett ellene árverést:

"A beregszászi kir. tszék tkvi(telekkönyvi) osztálya részéről köztudomásra hozatik, miszerint Tolvaj Gyula beregszászi lakosnak özv. Komlóssy Lajosné t.-keresztúri(tiszakeresztúri) lakos és társai elleni végrehajtási ügyében a komlós pálfalvi 5 sz tjkvben foglalt ingalanoknak kisk. Komlóssy Aranka és Komlóssy Róza nevén álló 1/3 rész bírtokilletőség és a 3262 sz. végzéssel ugyanazok javára bejegyzett 35 hrsz. belsőség 1706 frt 50 kr kikiáltási becsár, 10 % bánatpénz előleges letétele s 3 részletben két havi időközökbeni fizetés mellett 1877 ik évi junius hó 8-ik és szükség esetére julius hó 9-ik napján délelőtti 10 órakor Beregszászba a tlkkvi helyiségben nyilvános árverésénél fognak adatni." [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1877-05-09 ]

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Lajos
1823 - 1869
Soldos Piroska
Mándy Ferenc
1858 - <1928


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.