A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlósy GyörgyF016
foglalkozás : főszolgabíró, pénzügyi tisztviselő, főjegyző       lakóhely: Ilosva, Léva,Királyhelmenc, Munkács, Komlós
született :1859.02.26 Karaszló meghalt :1920.09.05 Komlós
apa : Komlóssy János anya : Firczák Mária
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Berzsenyi Erzsébet ( 1887-06-21 - )

Gyermekek :
Gabriella
Anna-Klára

Középiskoláit kasssai Premontrei katolikus gimnáziumban kezdte (ötödik osztályig), majd rozsnyói evangelikus főgimnáziumban fejezte be, fennmaradt az iskola 1874. évi évkönyve, ekkor VI. osztályos.1877-ben az ungvári katolikus gimnáziumban érettségizett.érettségizett.

1884-86 között Bereg megyei közigazgatási gyakornok. 1887-ben a felvidéki járás szolgabírájává választják.
1887.július 3-án Ilosván kötött házasságot Berzsenyi Erzsébettel: " Esküvő. Komlóssy György, a felvidéki járás ifjú szolgabirája, f. hó 3-án tartotta esküvőjét Ilosván Berzsenyi Erzsikével, Berzsenyi Pál főszolgabíró kedves leányával. Áldás kísérje az egyesült ifjú párt az élet utain!.. " [ BEREG 1887-07-10] ] Ezt megelőzően eljegyzéséről is olvashatunk:" Beregben Komlósy György jegyet váltott Berzsenyi Erzsike kisasszonynyal, Berzsenyi Pál főszolgabíró leányával" [ FŐVÁROSI LAPOK 1886-12-23]

1888-ban  Ilosván született Zoltán fiuk, aki fél éves korában meghalt.
25 éven át tevékeny részese Bereg vármegye közéletének és  közigazgatásának. 1885-ben a „Beregmegyei casinó“-egylet titkárává választották.1884-1886 között közigazgatási gyakornok, 1887-1892 között szolgabíró,1892-1905  között a Felvidéki járás  főszolgabírája. 1905. ápr. 12-én felvidéki főjegyzővé választják, mely tisztséget 1910 évi nyugdíjazásáig visel.  Ő volt az évszázadokon át fennálló  nemesi vármegyerendszer utolsó  választott Komlósy tisztségviselője.

1888-05-05-én meghalt apósa, Berzsenyi Pál főszolgabíró;"az elhalt Berzsenyi Pál főszolgabírónak betegsége ideje alatt akként intézkedett a vármegye alispánja, hogy Komlósy György szolgabiró beteg főnöke helyett vezesse a hivatalt " [BEREG 1888-05-13]- így a következő tisztújításig helyettes főszolgabíró.
FŐVÁROSI LAPOK 1887-12-29: " Beregmegyében Komlóssy György felvidéki járási szolgabiró ma egy hete kocsira akarva ülni, megcsúszott s jobb karját kitörte; négy hónappal ezelőtt a szolgabiró apósának jobb lábát lőtte meg a saját fia véletlenül, úgy hogy azt le kellett metszeni." 1897. októberében megbetegszik, Budapesten gyógykezelik.
   1889-ben Kisalmáson megyei bizottsági tagnak választják. Az 1899- ben megalakult Ilosva községi hitelszövetkezet alakuló közgyűlése cégjegyzési jogosultságú igazgatósági tagjául választotta. Az 1907. évi tisztújító közgyűlésen árvaszéki elnökké választják.1908-ban egészségi állapota miatt 3 hónapos szabadságot kérelmez. 1910-ben nyugalmazott főjegyzőként említik: "A belügyminister Komlósy György nyugalmazott vármegyei főjegyző, munkácsi lakost a m. kir. állami határrendőrséghez fizetésnélküli határrendőrkapitánynyá nevezte ki." 1910-ben a vármegye törvényhatósági bizottsága  Komlósy György ilosvai házas belsőségeit a vármegye részére megveszi.

A cseh uralom beálltával kényszernyugdíjazták, "magyarkodásáért" 1919-ben egy év börtönre is ítélték. Idős koráig Komlóson élt. Munkácson halt meg 1920. szeptember 5-én este 1/2 10 órakor.  Ő az utolső Komlóssy, akit a komlósi udvarház területén fekvő, ma már csak maradványaiban létező  családi kriptába temettek.
 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Dániel
~1790 - >1842
Sulyok Anna
Komlóssy János
1823 - 1897
Firczák Mária
~1833 - 1914
Komlósy György
1859 - 1920
Berzsenyi Erzsébet
1866 - 1945

Komlóssy Gabriella
1892 - 1962
Komlóssy Anna-Klára
1900 - 1988

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.