A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Firczák Mária
      lakóhely: Komlós, Ungvár, Budapest
született :~1833 Horlyó meghalt :1914.07.26 Ungvár
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy János ( 1852 - )

Gyermekek :
Erzsébet
Ilona
György
Mária

Firczák Bazil  görögkatolikus főesperes és Hadzsega Teréz lánya, K.János (F007) felesége.  Születési helyét testvére adatából származtatjuk. 

 Halálhíre:"— Özv. Komlóssy Jánosné szül. Firczák Mária, 80 éves korában Budapesten f. hó 26-án délután meghalt. Temetése az ungvári gk. székesegyházból f. hó 28-án lesz. A várkertben levő családi mauzóleumba temetik. Az elhalt néhai Firczák Gyula munkácsegyházmegyei püspök nővére, társadalmunkban közszeretetnek örvendett s igy halála széles körben keltett mély részvétet. " [HATÁRSZÉLI UJSÁG 1914-07-27]

Halála után érdekes módon ingóságait az ungvári árvaszék  árverezteti - holott örökösei nagykorúak: "Ungvár r. t. város árvaszéke közhírré teszi, hogy néhai özvegy Komlóssy Jánosné Firczák Mária hagyatékában maradt ingóságok u. m. 3 szoba bútor, ebédlő, szalon és hálószoba, ágynemüek, női és férfi ruhák, fali képek stb. önkéntes árverésen, a helyszínen, Firczák Gyula-utca 4. szám alatt, 1916. év ápr. hó 12-én délelőtt 9 órakor eladatnak."  [UNG 1916-04-02]
Apróbb hírek a korabeli sajtóból

"A Magyar Tanitók Országos Arvaháza. javára Husznay János komlósi tanitó gyűjtése : Komlossy Jánosné 40 kr., ... Komlosy Lajos 10 kr., ...Összesen 6 frt 40 kr."  [ NÉPTANÍTÓK LAPJA 1883-03-24]
"A munkácsi korcsolya-egylet, pénztárának gyarapítására, f. hó 6-án fényes bált rendezett. Az I. négyest 45 pár tánczolta s a mulatságnak csak a reggeli 6 óra vetett véget. Levelezőnknek a következő hölgyek neveit sikerült följegyezni: ... Garger Viktorné,... Komlóssy Jánosné, ... urhölgyek. " (Garger Viktorné: a  leánya, Ilona)   [ HERKULES 1886-02-14 ]

"Városunk gkath. közönsége körében Karczub Endre püsp. fog. kezdeményezése s Főpásztorunk kegyes jóváhagyása mellett f. hó 5-én 200 taggal rózsafüzér-egyesület alakult. Az alakuló gyűlésen elnöknek megválasztatott özv. Komlóssy Jánosné úrnő őnagysága" [ BEREG 1903-04-19]

[UNG 1907-06-02]: Az Ung -megyei nőegyesület közgyűlése választmányi tagjává választotta   Komlósy Jánosnét.

 

 

 

Családfa részlet nézete :
Firczák Mária
~1833 - 1914
Komlóssy János
1823 - 1897

Komlósy Erzsébet
1854 - 1907
Komlósy Ilona
1856 - >1915
Komlósy György
1859 - 1920
Komlósy Mária
1868 - 1915

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.