A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
dr. Komlósy AndorX347
foglalkozás : jogász, bírósági gyakornok       lakóhely: Szekszárd
született :1914 Szabadka meghalt :>1984
apa : Komlósy József anya : Beyer Aranka
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :2

Származása bizonytalan, de eredhet a bácskai töredékből. 

Gimnáziumi tanulmányai1924-ben a bajai ciszteri gimnáziumban kezdte,  a 6-ik osztálytól a szekszárdi Garay gimnázium tanulója, ahol 1932/33 tanévben érettségizik..

1938-ban a Pécsi tudományegyetemen államtudományi doltorrá avatják, az erről szóló sajtóhír egyértelműsíti származását:" A pécsi Erzsébet Tudományegyetem dísztermében péntek délután 88 uj doktort avatott fel az egyetem tanácsa. Ezek között Komlósy Andor, Komlósy József MÁV felügyelő, szekszárdi állomásfőnök fia államtudományi doktor..."  [TOLNAMEGYEI UJSÁG 1938-06-29] Ezt követően Szekszárdon városi anyakönyvvezető.

1941-ben tüzérségi tartalékos zászlósból tartalékos hadnaggyá nevezik ki dr. komlósi Andort (a vonatkozó Honvédségi Közlöny  személyi adatokat is tartalmaz: (1914. Szabadka Beyer Aranka).
1939-ben kinevezik tiszteletbeli szolgabíróvá dr. Komlósy Andort. 1941-ben a szekszárdi járásbíróság közigazgatási gyakornoka. 1942-ben szolgabíró Gyönkön,   berendelik, majd még ebben az évben kinevezik Szekszárdra szolgabíróvá. 1943-ban a harctérről visszatért dr Komlósy Andor központi járási szolgabiróit áthelyezték  a paksi főszolgabírói hivatalhoz. 1943-ban a harctéri szolgálatból visszatér, áthelyezik a paksi főszolgabírói hivatalhoz. Később újra bevonult, mert 1945.május 9-én- a háború megszűntekor -hadnagyként hadifogságba esik, 1946-ban egy fogolytársa közvetítésével üzen szüleinek. 1947. július 17-én a 292 sz táborból szabadul.

1970-ben Tamásiban él 1984- ben pedig a Tolna megyei Mözsben van nyoma.

 

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy József
~1884 - 1944...1960
Beyer Aranka
~1885 - >1960
Komlósy Andor
1914 - >1984

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.