A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
báró, királyfiai Jeszenák István
foglalkozás : belügyminiszteri tanácsos       lakóhely: Budapest
született :1873.04.11 meghalt :1929.04.27 Budapest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Anna ( 1897-01-12 - )

Apja báró Jeszenák Gábor, anyja Kuncz Alojzia; a szabadságharc egyik kivégzett mártírjának, báró királyfia-i Jeszenák István Nyitra megyei  főispánnak oldalági rokona, K. Anna(K005) férje, a belügyminisztérium "valóságos titkos tanácsosa".

1884-1891 között a nagyszombati Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium tanulója, 1893-96-ban a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetemjogi karának hallgatója.

1893-ban a gyalogságnál királyfiai báró Jeszenák István tartalékos hadapródot a 12. sz. gy. e-ben tartalékos hadnaggyá nevezik ki, 1896-ban hadnagy. 1915-ben tartalékos népfölkelő főhadnagy, 1915. okt 9:-n a" legfelsőbb dicsérő elismerés" dícséretet kapja: az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül.
1896-ban m. kir. statisztikai hivatalhoz ideiglenes minőségű statistikai hivatali tisztté nevezik  ki. 1899-ben a m. kir. miniszterelnök báró Jeszenák István m. kir. központi statisztikai hivatali tisztet kinevezte főispáni titkárrá, és szolgálattételre Bars vármegye főispánja mellé rendelte ki.
1903-ban belügyminisztériumi miniszteri segédfogalmazóból miniszteri fogalmazóvá, 1909-ben miniszteri segédtitkárrá lép elő. 1913-ban ministeri titkári című és jellegű segédtitkár, 1916-ban kinevezett miniszteri titkár. 1917:-ben IV. osztályú polgári hadi érdemkeresztet kap1917-18-ban belügyminisztériumi  minisztei titkár, 1918-ban kinevezik: a miniszteri osztálytanácsossá.
1901-ben a Pozsony megyel Szentjánoson képviselőjelölt, azonban a választáson megbukott.
1926-ban a Mezőgazdasági Ipari ésTermelési Országos Szövetkezet igazgatósági tagjává választották..
Ismert lakcímei: 1898: V, Báthory-u. 17. ; 1907: Rákóczi-út 29.; 1922: II, Batthyány-u. 13.

Halálhíre a 8 ÓRAI UJSÁG 1929-04-28-i számából:

"Királyfiai báró Jeszenák István nyugalmazott belügyminiszteri tanácsos ma reggel 56 éves korában meghalt. Temetése hétfőn délután 4 órakor lesz a kerepesi úti temetőben. Kedden, április 30-án reggel fél 9 órakor a II. kerületi Szent Anna plébánia-templomban szentmise áldozatot mutatnak be lelkiüdvéért. "

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Anna
1873 - 1960


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.