A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Moll Lajos
foglalkozás : építőmérnök, építési vállalkozó       lakóhely: Budapest, Kolozsvár
született :1893.10.15 (Vág)zsigmondháza meghalt :1970 Kolozsvár
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Ilona

A Moll család eredetéről  Lővy Dániel - Demeter v, János : Kolozsvár építésze: Moll Elemér [ HÉVÍZ 2001/3]cikkből tudunk:  " Moll Elemér...a flamand származású majd évszázadokon át Poroszországban élt család sarja... Erdélybe került, ahol elérte pályájának csúcsát, és meggyőződéses magyarrá vált. Nem csoda, hogy a Moll család későbbi nemzedékei is a magyar kultúrához tartoztak...Moll Elemér 1886, február 25-én született a Sopron megyei Sáj(hibás: Ság; ma Simaság) községben. Édesapja Hochenholle(hibás: Hohenlohe) herceg nagykiterjedésű birtokának uradalmi jószágigazgatója volt. Édesanyja neve Novák Gizella. "  

Apja Moll Vilmos uradalmi tiszttartó, anyja Novák Gizella. Ilona (H028) férje. Utódokról nincs információ.

1903-ban beiratkozik  a pozsonyi Evangélikus Liceumba,  itteni nyilvántartása egyértelműsíti születési helyét: "Moll Lajos, ág. h. ev., Zsigmondháza, Trencsénm." (tehát a több egykor ismert Zsigmondháza közül egyértelműen a mai Vágzsigmondháza); 1911-ben  itt is  érettségizik.

Az első világháborúban  kadét,1915-ben  orosz hadifogságba esik, majd 1918-ban fogolycserével szabadul, és visszamenőleges hatállyal hadnaggyá nevezik ki a 30-ik honvéd gyalogezredhez.

Rögtön  érettségije után után iratkozhatott be a budapesti műegyetem építész karára, de építőmérnöki oklevelét 1918-ban .- közvetlenül leszerelése kapta. 1919-ben a Magyar Népköztársaság földmivelésügyi minisztere  Moll Lajos  . okl. mérnököt ideiglenes, fizetéstelen  állami segédmérnökké nevezi ki. Később - Trianon után -szintén építész Elemér testvérével Kolozsváron építészeti vállalkozást indítanak,  1941-ben építési vállalkozóként kap  több nagyobb értékű megbízást. 1941-ben belép a  Magyar Mérnök- és Építész-Egyletbe.1942-ben  állandó bíróságl szakértővé nevezik ki a kolozsvári királyi törvényszék mellé . 1942-ben a Budapesti Mérnöki Kamara is felveszi  tagjai közé " Moll Lajos mérnök. Kolozsvár. Vasvári Pál utca 6." 1943-ban a KALORIFER RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,  KOLOZSVÁR. felügyelő bizottsági tagja.

Sok neves kolozsvári középület felújítása fűződik nevéhez: a Szt Mihály templom, a Mikes Kelemen Katolikus Főgimnázium, a főtéren lévő egykori Rhédey házban az új IBUSTb iroda kialakítása stb.

1945. júliusában idézik a kolozsvári rendőrség "spekula-ügyosztályára".lakcíme ekkor Tamás András u 12. Később is Romániában maradt, ezt mutatja . hogy 1948-ban 180 lei újságelőfizetési hátralékát említik , és 1968-ban aranydiplomáját  "Moll Lajos követség útján kapta meg Romániában" [ JÖVŐ MÉRNÖKE 1968-09-14]

1970-ben Kolozsvárott halt meg,  a házsongárdi temetőben  lévő sírja felesége  lapján, a dokumentumok között látható.

Egy honvédségi évkönyv életét így ismerteti:
"Moll Lajos t. hadnagy, oki. mérnök (Kolozsvár). *1893, Zsigmondháza. 1914 szept. 2-án vonult be Budapestre az 1. honv. tüzérezredhez. Innen áthelyezték a 29., majd a 30. h. gy. e.-hez. A tisztiiskola elvégzése után 1915 febr. elején az orosz frontra vezényelték. Itt Drohobitz, Uzsok, Lemberg és a Dnyeszter mellett hősiesen harcolt. 1915 jun.-ban súlyosan sebesülve orosz fogságba esett. Fogságából 1918 febr. 10-én mint rokkant került haza. 1918 nov-ben szerelt le." [Deseő Lajos: Erdélyi ezredek a világháborúban (Budapest, 1941)]

1942-ben tart. hadnagy, a nyilvántartás szerint:szül:1893, Zsigmondháza, Anyja neve Novák Gizella

Családfa részlet nézete :
Moll Lajos
1893 - 1970
Komlóssy Ilona
1890 - 1971


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.