Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlóssy IstvánH002
occupation : ügyvéd, harmincados       place of living: Orsava, Margita, Zsupanek
born :~1755 Orsava died :~1804 Orsava
father : Komlóssy Péter mother :revisnyei Reviczky Ágnes
branch :H - bihari töredék Generation :2
Marriage :
Conja Borbála
Sántha Erzsébet

Children :
Pál
József
Terézia
István

Szülei kitagadták,mert akaratuk ellenére vette feleségül Conja Borbála táncosnőt. Borbála 4 év múlva tüdővészben meghalt, ekkor  félárva kisfia mellé új anyát hozott Sántha Erzsébetet. Szülei ekkor megengesztelődtek, és fiukat új feleségével együtt visszafogadták. Korai halála után nagyszülei birtokát a gyermeke örökölte.
Valószínűleg a fia volt István nagyváradi ügyvéd, mert az a kiscsöpényi (Komlossy de Tseppen) előnevet használta.
 Sokmindent tisztáz vele kapcsolatban  Antal-H004 unokája egy  barátjának fennmaradt  visszaemlékezése [Szászberky Nagy József emlékjegyzetei ]

Κomlóssy Antal elvbarátom a vármegyétől nemesi bizonyságlevelet kért; a konzervatívek szerették volna megtámadni a kért bizonyságlevelet.Ravazdy a leszármazást gyanúsította, mert úgymond:

„Azon Komlóssy, kihez a folyamodó kötni akarja magát, Margitán harmincados és nemes ember volt, ennek volt egy Pál fia, de az ugyancsak Margitán meghalt, a folyamodó atyja Pál nem lehet tehát azon nemes Komlóssynak fia.”

Erre Komlóssy, ki különben a legélesebb nyelvű szónok volt, nagy mérséklettel fölvilágosította, hogy a nagyatyjának Pál fia csakugyan meghalt Margitán, de azután Zsupanekbe tétetvén át harmincadosnak, ott megint fia született és azt ismét Pálnak kereszteltette, amint a keresztlevél bizonyítja...


A váradi püspökség első jogásza, fennmaradt a Bihar megyei levéltár alábbi,  a váradi püspökség és a sályi parókia ügyével foglalkozó irata:
 Teleki Balogh László Biharmegye szolgabirája és Lukács Miklós esküdtje hivatalosan jelentik: " quod nos penes specialem Spectabilis ac Perillustris domini Josephi Szent-Iványi de Eadem... Consiliarii, qua Incliti huius Comitatus Bihoriensis Ordinarii V. Comitis emanatam commissionem erga insinuationem Reverendissimi Domini Francisci Fay de Eadem qua vacante Sede Episcopatus Waradinensis Generalis Vicarii et V. Capituli Præpositi Minoris in Relatione Admodum Reverendi Domini Stephani Ujfalusy Parochi Salyiensis fundatam, ecclesiam possessionis Köte-Gyán, eiusque e duabus in altum ascendentibus turribus unam per eiates accolas ita esse ruinatam, ut anno recens evoluto solo æquata, sit exponentis exmissi ad faciem præfatæ possessionis die 4-a mensis decembris anni labentis 1778 exeuntes, ibidemque turres primo præmemoratæ Ecclesiæ occulantes ac tum in præsentiam nostri judicem primarium Stephanum Komlossy, ..."  

Family tree detail view :
Komlóssy Péter
~1730 -
Reviczky Ágnes
~1735 -
Komlóssy István
~1755 - ~1804
Conja Borbála
- ~1800

Komlóssy Terézia
~1797 - 1867
Komlóssy Pál
1796 - 1855...1856
Komlóssy József
~1795 - 1886
Sántha Erzsébet

Komlóssy István
~1803 - 1854...1867

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.