A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
zendrei és gerendi Hegedűs Béla
foglalkozás : ügyvéd, országgyűlési képviselő       lakóhely: Budapest
született :1850.07.27 Jászberény meghalt :1906.06.11 Jászkisér
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Ilona ( 1886-10-10 - )

 Apja zendrei és gerendi Hegedűs Zsigmond, törvényszéki elnök, anyja Darázs Mária. Ilona (F015) második férje, ügyvéd. 1867-től a Magyar Királyi Tudomány-Egyetem(ma ELTE) joghallgatója.1871-ben ügyvédjelölt,  a m. kir. honvédelmi minisztérium segédfogalmazója.

Közös gyermekük H.Margit.   1896-tól 1901-ig a nagybereznai (Ung m. ) kerület szabadelvű országgyűlési képviselője volt. Már a korábbi ciklusban is pályázott a képviselőségre, ekkor még eredménytelenül. " Kárpátalján a néppárti propaganda szélesebb elterjedését azonban éppen az akkori miniszterelnök és a munkácsi görögkatolikus püspök között létrejött egyezmény, a Bánffy-Firczák kompromisszum akadályozta meg. Ebben a második akcióban a munkácsi püspök egyházi parókia és leányintézet rekonstrukcióját, továbbá sógora, Hegedűs Béla budapesti ügyvéd nagybereznai mandátumát kéri Bánffytól." [ SZÁZADOK1981]  Sokáig zajos, gavallér életmódjáról ismerték.A Magyar Színház Részvénytársaság elnökeként - de ifjú színésznők "felkarolásával" is részt vett a  budapesti színházi életben. Költekező életmódja miatt 1903-ban "Hegedűs Béla fővárosi ügyvéd, volt országgyűlési képviselő és a Magyár Színház részvénytársaság volt elnök-igazgatója ellen s bárhol található vagyonára a csődöt megnyitották." [ BUDAPESTI HIRLAP 1903-02-16]. átmenetileg az ügyvédi kamarából is kilépett.
1903-ban ügyvéd fia zavaros pénzügyei miatt öngyilkos lett.

"Életunt ügyvédjelölt. Ifjabb Hegedűs Béla jászberényi születésű, huszonnyolcesztendős, nős ügyvédjelölt ma este félkilenc órakor öngyilkos kisérletet követett el apja, Hegedűs Béla ország- gyűlési képviselő és ügyvéd lakásán, a Kazinczy- utca 3. sz. alatt. Négy szublimát-pasztillát oldott föl egy pohár vízben s fölhajtotta. A gazdasszonya később észrevette, hogy Hegedűs a szobában kínlódik, nyöszörög, s orvosért szaladt, aki a Rókus-kórházba szállíttatta a fiatal embert. Most haldokolva fekszik a negyvenegyes számú betegszobában. Az életunt ma délután fölkereste apját és pénzt kért tőle életbevágó fontosságú kötelezettségei kielégítésére. De nem kaphatott. Apja kénytelen volt megtagadni a kérését. Este újból megjelent a lakáson ifjabb Hegedűs, de nem találta odahaza apját Erre aztán elkövette végzetes tettét. A haldoklónak szép fiatal neje van, aki azonban tőle különválva él, éppúgy, mint édesanyja az apjától. Az idősebb Hegedűs tudvalevőleg a Magyar Színház részvénytársaság elnöke volt s ebben a minőségében vesztette el vagyona legnagyobb részét Később egy fiatal fiskálissal együtt kezdett ismét ügyvédi praxist, de ez a vállalkozása sem ütött be. A szerencsétlen öreg urat nagyon megtörte fiának cselekedete."                        [ PESTI NAPLÓ 1903-07-29 ]

A cikk annyiban is érdekes, hogy  megerősíti az apa és anya nem hivatalos különválását is.

 

  1905. január 8-án  végül csalásért és okirathamisításért letartóztatták, de a királyi ügyészség május 17-én a vádat Hegedűs ellen elejtette. Indítványát az ügyészség azzal okolta meg, hogy

Lónyay Sándor ama följelentése, mely szerint Hegedűs egy 5000 koronás váltót egy 3000 koronás váltó kicserélésére kért tőle és íratott vele alá, nem felel meg a valóságnak.. Ez indítvány alapján a vizsgálóbíró a vizsgálatot és az eljárást beszüntette. Hasonlóképpen megszüntették Hegedűs ellen azt az eljárást is, melyet a csődjéből kifolyólag indítottak ellene. Felmentését követően az ügyvédi kamarába azonnal visszalépett.
Ügyéről a korabeli bulvársajtó részletesen  és "színesen" beszámolt, de nem lehet megállapítani, hogy a megjelentekből mi igaz, és mi nem.

1906 júniusában a  csömöri-úti sportpályán egy ifjúsági tornaversenyt vezényelt, ahol váratlanul rosszul lett, és szívszélhűdésben  meghalt.

Családfa részlet nézete :
Hegedűs Béla
1850 - 1906
Komlósy Ilona
1856 - >1915


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.