A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósi VilmosX355
foglalkozás : pénzügyi tisztviselő       lakóhely: Budapest
született :1863.06.18 Bukócz(Berencsbukóc) meghalt :<1939
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
Házasság :
Szammer Lujza

Gyermekek :
Vilmos

Születési adatai az alább ismertetett dokumentumokban találhatók.*

Fővárosi Évkönyv az 1926. évre: szül.:1863. jún. 18.  Fővárosi szolgálatba lépett:  1905, júl. 20.

Bp. Főv. Törvényhatósági Biz. Jegyzőkönyvei 3.327/1907. Komlósi Vilmos díjnok korengedélyért folyamodott.
"Tekintettel arra, hogy Komlósi Vilmos díjnoki minőségben 1905. évi julius hó 20-a óta áll a székesfőváros szolgálatában s ez idő alatt hivatalos kötelességeit állandóan szorgalmasan, hivatalfőnöke teljes megelégedésére teljesíti, — a tanács a korengedély iránti kérelmet pártolólag azzal a javaslattal terjeszti a törvényhatósági bizottság t. közgyűlése elé, hogy nevezett díjnoknak a korengedélyt megadni, illetőleg kimondani méltóztassék, hogy az 1868. évi junius hó 18-án született Komlósi Vilmos díjnok életkorára való tekintet nélkül képzettségének megfelelő bármely rendszeres állásra előléptethető." Az engedélyt az 1907. nov.27-i közgyűlés megadta: " a közgyűlés Komlósi Vilmos székesfővárosi díjnoknak a korengedélyt megadja, illetőleg kimondja, hogy nevezett díjnok, aki Bukőcz községben 1863. évi június hó 18-án született, életkorára való tekintet nélkül képzettségének megfelelő bármely rendszeres állásra előléptethető."

1908-ban a Főpolgármesteri Hivatal újoncozási alosztály segédtisztje.1911-ben II. oszt kezelőtiszt, 1913-ban  és 1927-ben is pénzügyi kezelőtiszt Bp. II. ker előljáróságon. Lakása ekkor II.ker. Fő u 68, 1933-ban a nyugdíjas tisztviselők listáján szerepel.

A magyar közalkalmazottak almanachja (Budapest, 1938)  így ír róla: "Komlósi Vilmos ny. szfőv. kezelő- főtiszt, Kispest. 1863-ban született Berencsbukócon, régi nemesi tanítócsaládból. Középiskoláit Pozsonyban végezte, ott is tett érettségit. Működését Pozsonyban kezdte meg, később Modor, majd 1903-ban Bpestre került, ahol a főváros kötelékébe lépett. Óriási szaktudással rendelkezett, 28 évi szolgálati ideje alatt példás tevékenységű, lankadatlan szorgalommal végzett működéséért többször szerzett kitüntetést és írásbeli dicsérő oklevelet. — Özvegye: Szammer Alojzia; gyermeke: Vilmos."

Életkora miatt lehet azonos Vilmos-X132 apjával(X-364), aki özvegyéneknek halálhírét az EVANGÉLIKUS ÉLET (1959-11-01 közli : "özv Komlósy Vilmosné Szammer Lujza — dr. Komlósy Vilmos presbiter édesanyja —, 83 éves korában rövid szenvedés után, Budapesten, október 9-én elhunyt."

* A születési helyként megadott Bukócz nem azonosítható egyértelműen; a mai Szlovákia területén a besztercebányai-, az eperjesi- , a kassai- és a trencséni kerületben is van Bukóc(Bukovce) nevű település, Kárpátalján pedig a volóci- és az ökörmezói járásban . (A szlovákiai anyakönyvek viszonylag jól hozzáférhtőek - ezekben nincs nyoma. Az ukrajnai anyakönyvek nem hozzáférhetők.) [ A magyar közalkalmazottak almanachja (Budapest, 1938)] a jelenleg trencséni kerületbeki   Berencsbukócként egyértelműsíti születési helyét. E forrásban közölt életrajza: "Komlósi Vilmos ny. szfőv. kezelő- főtiszt, Kispest. 1863-ban született Berencsbukócon, régi nemesi tanítócsaládból. Középiskoláit Pozsonyban végezte, ott is tett érettségit. Működését Pozsonyban kezdte meg, később Modor, majd 1903-ban Bpestre került, ahol a főváros kötelékébe lépett. Óriási szaktudással rendelkezett, 28 évi szolgálati ideje alatt példás tevékenységű, lankadatlan szorgalommal végzett működéséért többször szerzett kitüntetést és írásbeli dicsérő oklevelet. — Özvegye: Szammer Alojzia; gyermeke: Vilmos." Születési dátumát  egyes források 1863. július 18-ként közlik, de van, mely 1868. július 18-ként adja meg. (Mivel több forrás az  1863-at közli, ez  a hihetőbb, azonban az eredeti keresztelési bejegyzés nem található.)

Családfa részlet nézete :
Komlósi Vilmos
1863 - <1939
Szammer Lujza
1877 - 1959

Komlósy Vilmos
1917 - 2002

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.