A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy ÁgostonX039
foglalkozás : tanár       lakóhely: Budapest, Szombathely
született :~1905.09.01 meghalt :1956.04.11 Szombathely
apa : Komlóssy(Koch) Ágoston anya : Szabó Amália
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :2
Házasság :
Kövesi Ilona ( 1932 - )

 

1915-ben beiratkozott az aradi Királyi Főgimnáziumba. 1922/23-ban Budapesten a Kegyes Tanítórendiek főgimnázumában érettségizik. 1924-ben "a budapesti Kalazantinumba (a piarista szerzetesrend hittudományi és tanárképző intézete) jönnek egyetemi hallgatókul: .... Komlósy Ágoston",  majd 1928-ban Budapesten  a Magyar Királyi Tanárképző Intézet gyakorló főgimnáziumában szakvizsgás tanárjelölt.(itt adatai: Baja, 1905 szeptember 1., róm. kath., termésszetrajz-földrajz szakirány.1930. szept. 1-én közalkalmazotti státusa miatt kilépett.
1929-ben  ő vagy apja a „Szent Család róm.. kath. egyházközség „Katholikus Ifjúsági Club“-ja főtitkára.
MTNC 1929-32. szerint tanársegéd a Pázmány Péter Tudományegyetemen.
1931-ben belföldi kutatási ösztöndíjat kapott kőzettani területen.
1939-44 gimnáziumi kémiatanár Szombathelyen, közben 1939. szept- 1940. febr. között, majd 1942/43-ban katonai szolgálatot teljesített. 1947-ben a természetrajz-vegytan tanulmányi felügyelője.  A közeli Kőszeg gimnáziumában egy tablókép szerint tanár 1952-ben Komlóssy Ágostonné. Eljegyzéséről a BUDAPESTI HIRLAP -1930-01-01 számol be: "Kövesi Antal soproni főiskolai tanár leányát Ilonkát eljegyezte Komlósy Ágoston oki közép­iskolai tanár" ; majd a házasságkötésről a Budapesti Hirlap 1932. aug. 4-i száma ír: "Kövesi Ilonka oki tanárnőt Kövesi Antal a soproni bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola ny. r. tanárának leányát augusztus 6 án délelőtt 12 órakor vezeti oltárhoz Sopronban Komlósy Ágoston a szentgotthárdi iskolaszanatórium tanára"
Nevét a korábbi forrásokkal ellentétben saját, felesége és apósa gyászjelentése is Komlósinak írja. Gyermekei: Komlósi Judit (Kürthy Zoltánné) és dr. Komlósi Zsuzsanna (dr Wagner Lászlóné)

Haláláról a [VASMEGYE 1956-04-15] megemlékezik.

1967-ben Pungor Ernő akadémikus, aki eredetileg nem vegyésznek indult, pályamódosítását személyéhez köti:  " egy kitűnő tanár, Komlósi Ágoston minden oktatási sablont felrúgva felragyogtatta diákjai előtt az anyag változásai tudományának csodálatos logikáját"

Családfa részlet nézete :
Komlóssy(Koch) Ágoston
1879 - >1937
Szabó Amália
Komlóssy Ágoston
~1905 - 1956
Kövesi Ilona
~1908 - 1970


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.