A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Fábry Béla
foglalkozás : magántisztviselő       lakóhely: Munkács, Budapest
született :1897.12.15 Budapest meghalt :1967.01.30 Budapest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Anna-Klára ( 1920 - 1967-01-30 )

Apja Fábry Béla Gábor budapesti vaskereskedő segéd(60 éves), anyja Ötvös Rozália budapesti varrónő (21 éves). Apja 1896-ban Nyíregyházán megnyitotta  apja Károly volt üzlethelyiségében új vaskereskedését, azonban 1902-ben 33 évesen   meghalt, így anyja új házasságkötése után  a csehországi Znojmó(Znaim)-ban nőtt fel.

A világháború alatt  1915-ben a 65. Ludwig gyalogezredben tartalékos hadnagy, előléptetik tart. főhadnaggyá. Későbbi feleségével katonaként Munkácson ismerkedett meg, aki ekkor az ezredirodán dolgozott.Munkácson a városközpontot a vasútállomással összekötő Sugárút 61. sz alatt volt lakásuk.
Katonai elismerései:
1917-12-08: " a legfelsőbb dicsérő elismerés újólag — a kardok egyidejű adományozása mellett — tudtul adandó. Fábry Béla. a 20. nehéz honvéd tábori tüzérezrednél beosztott cs. és kir. 15. nehéz tábori tüzérezredbeli tartalékos főhadnagy(ok) nak" ; 1918-06-08 : "az ujólagos legfelsőbb dicsérő elismerés másodszor — a kardok egyidejű adományozása  mellett — tudtul adassék: az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréseül: Fábry Béla a 20. nehéz honvéd tábori tüzérezrednél beosztott cs. és kir. 15. nehéz tábori tüzérezredbeli tartalékos főhadnagy(ok)nak," [Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára]
1920ban igazolják: 1919. sz. Körrendelet szerint lefolytatott igazoló eljárás eredménye alapján eddig igazoltak Fábry Béla tartalékos főhadnagy, a 15. volt közös tábori tüzérezrednél
1920-ban igazolják :" a 1919. sz. Körrendelet szerint lefolytatott igazoló eljárás eredménye alapján eddig igazoltak Fábry Béla tartalékos főhadnagy, a 15. volt közös tábori tüzérezrednél "
Délvidék visszatértekor  1941. márciusában Bács-Bodrog vármegye törvényhatóságához az Újvidéki járás szolgabirójává nevezték ki, majd 1941. okt. 25-én  Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetést kapott.1943-ban dr. Fábry Béla szolgabírót  miniszteri segédtitkárrá nevezték ki.

 69 évesen szív-koszorúér eizáródásban halt meg. Gyászjelentése szerint Bp. XII. Tarcsay Vilmos u 28. alatt laktak.

 

Családfa részlet nézete :
Fábry Béla
1897 - 1967
Komlóssy Anna-Klára
1900 - 1988


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.