A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy GyörgyR015
foglalkozás : pénzügyi tisztviselő
született :1880 Oroszvég meghalt :>1942
ág :R - beregszászi töredék nemzedékszám :1

A munkácsi gimnázium 1892-ben II. osztályos(93-ban harmadikos, 94-ben negyedikes) görögkatolikus diákja.

1899-ben az országos sajtó újsághirdetésében keres állást: "  A jegyzői és anyakönyvi teendőkben némi gyakorlattal biró, 4 gymnáziális osztályt végzett, jó magaviseletü egyén, ki a ruthén és német nyelvet is beszéli, gyorsíró, szerény feltételek mellett állandó alkalmazást keres. Czim: Komlóssy György, jegyző-gyakornok, Oroszvég, u. p. Munkács." Hasonló hirdetéseket ad fel: 1903-ban:Fekete-Ardóról (Ugocsam.)." 1904-ben Nagyszőllősről (Ugocsam.).,Toronyáról (Mármarosm.) és Alsókalocsáról  (Máramarosm.) és a Bihar megyei Bikácsról , majd 1905-ben ismét az ugocsai Feketeardóról.
1905. márc. 2-án álláskeresése sikeresnek látszik,beregszászi pénzügyi fővigyázóként  segélydijas irodakezelési gyakornokká nevezik ki a lévai pénzügyigazgatósághoz.1907-11 között Aranyosmaróton kezelési gyakornok, 1910-ben ideiglenes minőségű irodatisztté léptetik elő, ,1912-ben beosztását véglegesítik; 1925-ig itt dolgozik, majd árhelyezik Királyhelmencre, ahol hamarosan kényszernyugdíjazzák. A cseh megszállás alatt 1919-ben letartóztatták, 1 hónapiga lipótvári fegyházban volt.
 "Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten, 1942. évi május hó 8. napján kelt legfelsőbb elhatározásával az alábbiaknak a Nemzetvédelmi Keresztet méltóztatott adományozni :  ...Komlóssy György, ny. iroda tiszt (1880. Oroszvég)"

Személyét az ismert Komlóssyakkal nem tudjuk azonosítani, foglalkozását a Petőfi irodalmi Múzeum egy adatbázisa  is tartalmazza. Lehet azonos az 1942-ben megjelent Szlovákiai magyar írók anthológiájá-ban említett felvidéki íróval. 
Kódbesorolása önkényes, születési helyén alapul.

Családfa részlet nézete :
Komlóssy György
1880 - >1942

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.