A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósi ImreU056
született :1824.11.08 Debrecen
apa : Komlósi Bálint anya : Ábel Sára
ág :U - debreceni töredék nemzedékszám :2

 Nem tudjuk, hogy ő és testvérei közül ki a NN7-el jelölt személy, akitől a további, ismert leszármazók eredeztethetők.

 Bizonyára rá vonatkoznak a következő  hirdetmények:  "Mindazok, kik a Debreczenben 1866. mart. 8. elhalt Komlóssy Imre mészárosmester hagyatéki ingatlan vagyonára, u. m. a debreczeni 11. számú telekjegyzökönyvben foglalt ingatlanoknak 1/n részére nézve netalán örökösödési joggal birnak, ennek érvényesitése végett, jelen hirdetmény harmadszori megjelenésétől számítandó 46 napi határidőre ... idéztetnek meg..." [BUDAPESTI KÖZLÖNY1871-09-22]

"Percze Zsuzsánna Bányai Ferenczné később Komlósy Imréné debreczeni lakos 1878. September hó 9-én végrendelet hátrahagyása nélkül elhalván, felhivatnak ..., kik az örökség tárgyát képező s a debreczeni 57. számú htkkönyvbe, és a czegléd-utczai régi tkkv 1361. lapján irt fekvő ingatlan vagyonokra nézve netalán örökösödési joggal bírnak..."[BUDAPESTI KÖZLÖNY1879-06-01]

Családfa részlet nézete :
Komlósi Bálint
~1800 -
Ábel Sára
~1800 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.