A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy SándorX278
foglalkozás : minisztériumi tisztviselő       lakóhely: Budapest
született :~1869 meghalt :1920.11.07 Budapest
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
1894-ben a közoktatási minisztériumban díjnok,1894-98 között irodasegédtiszt, majd irodatiszt. 1899-ban elnöki iroda irodatiszt,1901 elnöki iroda irodavezető, 1902 segédhivatali irodatiszt, 1903--1916 között pedig elnöki iroda irodaigazgató: " Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesztésére Komlóssy Sándor irodatisztnek a segédhivatali igazgatói czimet és jelleget adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1903. évi junius hó 1-én. Ferencz József s. k. Wlassics Gyula s. k. "
 1901-ben az Uránia Egylet tagja és az Uránia folyóirat előfizetője.

  Bár ekkor még állítólag a demokrácia és a nyilvánosság követelménye "nem volt feltalálva", érdekes adatsor a  - köztisztviselőként a sajtóban megjelent -  javadalmazása :
1894: 600 Korona+300 Korona lakpénz;
1897: 700+300
1893: 1600+700;
1904:2200+800;
1905: 2600+800
1910: 2900+1000
1913-17: 3200+1000
 
1917-ben 50000 Korona hadikölcsönt jegyzett.
Előkerült halálozási anyakönyve sok adatot tisztáz: római katolikus vallású,    1920. nov 7-én   51 évesen halt meg; szülei: Komlóssy György és Lengyel Mária. Lakása ekkor Bp. II. Iskola u 28. Valószínűleg agglegény volt, a halált bejelentő személy idegen nevű.
Valószínűleg rá vonatkozik a BUDAPESTI KÖZLÖNY 1921-09-24-i számában meglelent hirdetmény: "Komlósy Sándor budapesti lakos hagyatékának tárgyalása 1921 dec. 28-án Báthor Gábor kír. közjegyzőnél. Idézve Komlósy Gyula és Róza Kovács Mihályné. "   A megnevezett Rózát  X354-ként ismerjük- életkora alapján akár a testvére is lehet. Gyula azonosítására nincs adatunk.
Családfa részlet nézete :
Komlóssy Sándor
~1869 - 1920

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.