A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy SámuelX229
foglalkozás : szolgabírói hivatalsegéd
született :~1815
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
Egy levélből tudunk róla; családi kapcsolata ismeretlen.   [ Estekeg azonos X-020-al ]

" Bánffyhunyad, 1848. május 10. - Gracza György szolgabíró jelenti Kolozs megye főispánjának, hogy Marótlakán a görög katolikus pap, aki egyben a falu jegyzője is, megtagadta a magyar nemzeti lobogó kitűzését, mondván, hogy neki csak az parancsol, aki „az udvartól jön".
Méltóságos Főispán Úr, Nagyságos Uram!
Nagyságodnak jelen év és jelen hó 2án kiadni méltóztatott választó rendelete következtében a nemzeti lobogók kitűzése az én jelenlétemben mindenütt megengedhető lévén, ezt a marótlaki közönség gyakori szorgalmazására, folyó hónap 6Ik napján, magam mellé felvéve még hütös assessort, Komlosy Samut, meg is tettem; minthogy azonban ezen alkalommal előttem oly dolgok merültek fel, melyek a rend és béke felzavarásának előleges jelei, ezekről nagyságodat hivatalosan tudósítani kötelességemnek ismertem:..."Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.