A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
tasnád-szántói Becsky Mária
született :~1670
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Ferenc

Gyermekek :
György
Júlia
László

Ferenc (B016) felesége.Neve két fiának 1734. évi osztozkodási okmányán maradt fenn.

Fennmaradt Rákóczinak  férje  halála után hozzá írt levele:

"Tudvalevő előttünk néhai Komlósy Ferencz hívünk hűséges szolgálatja és a haza ügye mellett való halála. Ha comperialtatik, hogy az instans özvegy jobbágyai fegyvert ennek előtte hadainkban nem viseltek, senki akaratjok ellen arra ne compelnálja; másképp, ha fegyverviselők voltak, insinuálja magát az instans özvegy előttünk, másban fogadja venni kegyelmességünket.
Datum ex acre nostra Munkács 8. Januarii 1707. France B. Rákóczy Fr. Aszalay”

A levél előzménye valószínűleg az, hogy az özvegy  jobbágyainak katonai szolgálat alóli mentesítését kérhette a fejedelemtől.

1707. évi nemesi összeírás szerint Komlóson él, van 3 ökre és lova, 3 tehene, 40 juha és sertése, 6 kecskéje; 6 köblös búza, 12 köblös árpa és 5 köblös zab vetése; mindezek után 8 Frt nemesi adót fizet.komlóson kívül Falucskán és kövesden is vannak jobbágyai.
Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája: " 1716. nov. 25. kelt okmány szerint Komlósi Sándor (ki írni nem tudván, keresztvonást tett) a Komlósi-féle részeket Dávidházán, melyet Klobusiczky Gáspár Komlósi Ferenc özvegyétől 200 Frt-ért szerzett,  és neki átengedett, ugyanennyi forintban neki elzálogosítá " E szerint az itt ismertetett birtok eredetileg Ferenc-B016 vagy felesége Becskíy Mária tulajdina volt.
Fiai György és László 1734-ben osztoznak a vagyonon.

Családfa részlet nézete :
Komlósy Ferenc
~1665 - 1706

Komlósy Júlia
~1694 - ?
Komlósy György
~1688 - >1768
Komlósy László
~1700 - 1761…1767

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.